Güncelleme Tarihi:

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ 2023/7509 TLMT.

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ 2023/7509 TLMT.
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 00:00

 

Örnek No:55*

T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2023/7509 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7509 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 45976 Ada, 3 Parsel, 6 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın borçluya ait olan tam hissesi satışa çıkarılmıştır.
Adresi : Ayyıldız Mahallesi, 1667 . Sokak, Dost Hobi Evleri Apartmanı No:26/6 Etimesgut Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 2.017,00 m2
İmar Durumu : Takip konusu meskenin bulunduğu ana taşınmazın Etimesgut Belediyesi Mücavir Alan sınırlarında kaldığı, 1/1000 ölçekli imar planına göre yoldan 5 metre çekme koşullu, emsal 0.75 ve yükseklik maksimum 21.50 metre (7 kat) olacak şekilde konut yapılaşmasına müsaadeli olduğu taşınmazın bulunduğu parsele ait plan çalışması ve değişikliği olmadığı bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: 3.kişi lehine işlenen aile konutu şerhi mevcut olup diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:07
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 11:07

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01994652

Haberle ilgili daha fazlası: