Güncelleme Tarihi:

T.C. ANKARA 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 00:00

 

T.C.
ANKARA
8. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/741 Esas
KARAR NO: 2021/308 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan davasının yapılan yargılamasında; adresinize çıkan tebligatın iade döndüğü, Edremit Ticaret Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı yazılan yazı cevabı ile belirten tebligat adresinin daha önceki çıkartılan adres ile aynı olduğundan dolayı yine aynı adrese 35'e göre tebligat çıkarıldığı ancak tebligatın binanın yıkıldığı tebliğ özelliğini kaybettiğinden dolayı iade edildiği bunun üzerine emniyetçe adres araştırmasının yapılmasına karar verilmiş olup, emniyet araştırmasından da netice alınmadığından gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçeleri ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1-Davacının DURALILAR İNŞAAT TURİZM GIDA NAK. TAAHHÜT. TİC. LTD. ŞTİ.'E karşı açtığı davanın esastan REDDİNE,

2-Davacının MERT ÇELİK MAZ. NAK. İNŞ. TAH. TUR. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ' ne karşı açtığı davanın husumet nedeniyle REDDİNE,

3-Davacı tüketici harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

4-Davacı tarafından yapılan yargılama masraflarının kendi üzerinde bırakılmasına,

5-Davacı gider avansından kullanmayan kısmının HMK' nun 333/1.maddesi uyarınca, davacı tarafa İADESİNE,

6-Davalı Mert Çelik Yapı Malz. Nak. Taah. Tur. San ve İç ve Dış Tic. Ltd Şti kendisini vekille temsil ettirdiğinden dolayı karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT' nin 7/2 maddesi uyarınca takdir olunan 2.040,00-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı Mert Çelik Yapı Malz. Nak. Taah. Tur. San ve İç ve Dış Tic. Ltd Şti' ne ödenmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer Mahkemesine verilecek usulüne uygun istinaf dilekçesi ile Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesine gönderilmek üzere verilen karar davacı vekili tarafından 21/11/2023 tarihinde;

İstinaf başvurusunun kabulü ile, istinaf incelemesi yapılarak yerel mahkemenin davanın reddi kararının kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda davanın kabulüne, mahkemeniz aksi kanaatte ise ret kararının kaldırılarak yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, vekalet ücreti ve masrafların karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesi talebi ile istinaf yoluna başvurulmuş olup,

Mahkememizden verilen 09/11/2021 tarihli gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin gazetede yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı gerekçeli karara karşı iki hafta için Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği ve iki hafta içinde istinaf talebine karşı cevap dilekçesi sunabileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02049946

Haberle ilgili daha fazlası: