Güncelleme Tarihi:

T.C. ANKARA 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

T.C. ANKARA 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

T.C. ANKARA 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/367 ESAS
DAVACI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
DAVALI : AHMET TEMÜGAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının dava dilekçesinde; Dava dışı Davut Akca ile davacı idare arasında Ankara 27/07/2011 tarihinde Yenimahalle Macunköy 408 Konut Projesi kapsamında yer alan C-8/9 numaralı taşınmazın satışı için Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalandığı, konut alıcısının, konutu 30/09/2015 tarihinde davalıya devrettiği, davalının sözleşme hükümlerini uymayıp sözleşme gereğince ödemesi gereken taksit miktarlarını ödemediğinden kendisine aracı banka vasıtasıyla Üsküdar 6. Noterliğinin 05/11/2021 tarih 98820 yevmiye numaralı ihtarnamenin keşide edildiği, ihtara rağmen davalı tarafından borcun ödenmediği ve konutun tahliye edilmediği belirtilerek; taşınmazın tahliyesine kadar geçecek süre için kira bedeli ile taşınmaza verilen hasarın tahsilinin teminen ikame edilecek dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla, davacı idare mülkiyetinde bulunan ancak davalı tarafından işgal edilen taşınmaza vaki el atmanın önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkememiz dosyasının duruşma günü 29/05/2024 günü saat:10.25 olup; tarafınıza iş bu ilanın tebliğinden itibaren usulüne uygun cevap dilekçesi ve tüm delillerinizi ve başka yerden istenecek delillerin bulunduğu yeri bildirmek üzere iki hafta süre verildiği, bildirmediğiniz takdirde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ( HMK 129,318,322 ) hususu, T.K. m.28 gereği ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01993635

Haberle ilgili daha fazlası: