Güncelleme Tarihi:

T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 00:00

 

T.C.
AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/19 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğütarafından istenen dava konusu aşağıda bulunduğu yer Ada Parsel ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesine,
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C Vakıflar Bankası Amasya Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililerine 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

ESASİLİ/İLÇEKÖYÜMALİKADA/PARSELKAM.ALAN M²VASFIKAM.TÜRÜ
2024/18Amasya/Mer.KayabaşıKayabaşı köyü Tüzel Kişiliği101/993044 m²YOLMÜLKİYET
2014/19Amasya/MerKayabaşıKayabaşı Köyü Tüzel Kişiliği101/1003100,02 m²YOLMÜLKİYET

Kamulaştırmayı Yapan İdare : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Açılacak davada
Husumetinin Yöneltileceği İdare : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C Vakıflar Bankası Amasya Şubesi

 

#ilangovtr Basın no ILN02016304

Haberle ilgili daha fazlası: