Güncelleme Tarihi:

T.C. ADANA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. ADANA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 00:00

.

T.C.
ADANA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2022/643
KARAR NO : 2023/355

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasından Sanığın, katılana yönelik Adet Veya Tahsis Veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 20/06/2023 tarihli gerekçeli karar ile; TCK'nun 37/1 maddesi delaletiyle 142/1-e maddesi gereğince 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkileri nazara alınarak TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca cezasında takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,karar verilen, Yamaçlı Mah. İbrahim Tatlıses Cad.Yüreğir/ ADANA adresinde ikamet eden, Abdo ve Emine oğlu, 1995 halep doğumlu, Sanık NASAN ATTO, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01926938

Haberle ilgili daha fazlası: