Güncelleme Tarihi:

SUNGURLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

SUNGURLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 00:00

 

İLAN

SUNGURLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/24
KARAR NO: 2024/92 

DAVANIN KABULÜ İLE;

1-Dava konusu Sungurlu ilçesi, Turan Mahallesi, 255 ada, 36 parsel sayılı taşınmazın hükmen tescil yoluyla Şakir oğlu Abdullah Börçgün(Böçgün) adına tescil edilen 32/192(1/6) payının tapu kaydının iptali ile, Nazım Altuntaş'ın Sungurlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/750 Esas 2011/764 Karar sayılı veraset ilamındaki payları oranında davacılar adına TAPUYA TESCİLİNE,

2-
Sungurlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/750 Esas 2011/764 Karar sayılı ilamının iş bu kararın eki sayılmasına karar verilmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN02046500

Haberle ilgili daha fazlası: