Güncelleme Tarihi:

Örnek No:55* T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2023/36 SATIŞ

Örnek No:55*  T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2023/36 SATIŞ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 00:00

 

Örnek No:55*

T.C.
ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/36 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Elazığ 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/05/2024 tarih 2023/2524 Esas 2024/1242 Karar sayılı kesin kararında belirtilen 15/04/2024 tarihli bilirkişi raporlarına göre; Satış istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Rızaiye mahallesi 5781 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır. Elazığ Belediye Başkanlığının 13/05/2022 tarih 33800 sayılı yazısında satışı istenilen taşınmazın uygulama imar planına göre taşınmazın kısmen yola terki olduğu, diğer kısmın blok nizam 5 kata müsaadeli konut alanında Taks:0,33 Kask:1,65 kaldığı belirtilmiştir. Taşınmaz Kanal üstü sokağa cepheli, doğusundaki Ahmet Kabaklı Bulvarına 500 m mesafede, güneyindeki Yunus Emre Bulvarına 400 m mesafede, batısındaki İnönü Caddesine 750 m mesafede, çevresinde konutlar olup şehrin tercih edilebilecek bölümünde olup ve yol, su, elektrik gibi belediye hizmetleri mevcuttur. Taşınmaz ulaşım yönünden kolaylık arz ettiği belirtilmiştir.
Yüzölçümü : 766,47 m2
Kıymeti : 3.065.880,00 TL
KDV Oranı : %10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 13:56
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:56
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 13:56
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:56

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02038251

Haberle ilgili daha fazlası: