Güncelleme Tarihi:

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR İHALESİ

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR İHALESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 00:00

.

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR İHALESİ
           

Mülkiyete Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.
1-İhale, 19.12.2023 tarihinde Salı günü aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 9.00’a kadar Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
            Gerçek Kişiler

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi
 2. İkametgah belgesi
 3. Tebligat için adres beyanı
 4. Noter tasdikli imza beyannamesi
 5. Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu
 6. Şartname alındı makbuzu
 7. Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi
 8. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi
 9. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
 10. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Tüzel Kişiler

 1. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 2. Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
 3. Tebligat için adres beyanı
 4. Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu
 5. Şartname alındı makbuzu
 6. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi
 7. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
 8. Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi
 9. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Geçici teminat ve güvence teminatı 18.12.2023 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Maçka Belediyesi veznesine veya  T.C. Ziraat Bankası Şubesi TR46 0001 0002  7011 1070 0150 06 iban numaralı hesabımıza yatırılacaktır.
3-İhale şartnamesi ve ekleri Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
 

S.
No
MahalleNiteliğiAdaParsel
Kat/
Bağımsız
Bölüm
Brüt
m2
Muhammen
Bedel (TL)
İhale
Saati

Geçici
Teminat
% 3 (TL)
1Reşadiyeİşyeri2062Zemin / 1 nolu31,001.000.000,0010:0030.000,00
2Reşadiyeİşyeri2062Zemin / 2 nolu71,002.280.000,0010:1068.400,00
3Reşadiyeİşyeri2062Zemin / 3 nolu73,002.320.000,0010:2069.600,00
4Reşadiyeİşyeri2062Zemin / 4 nolu79,002.520.000,0010:3075.600,00
5Reşadiyeİşyeri2062Zemin / 5 nolu82,002.600.000,0010:4078.000,00
6Reşadiyeİşyeri2062Zemin / 6 nolu114,003.600.000,0010:50108.000,00
7Reşadiyeİşyeri20621.kat / 7 nolu97,001.520.000,0011:0045.600,00
8Reşadiyeİşyeri20621.kat / 8 nolu65,001.040.000,0011:1031.200,00
9Reşadiyeİşyeri20621.kat / 9 nolu35,00560.000,0011:2016.800,00
10Reşadiyeİşyeri20621.kat / 10 nolu35,00560.000,0011:3016.800,00
11Reşadiyeİşyeri20621.kat / 11 nolu30,00480.000,0011:4014.400,00
12Reşadiyeİşyeri20621.kat / 12 nolu31,00496.000,0011:5014.880,00
13Reşadiyeİşyeri20621.kat / 13 nolu31,00496.000,0012:0014.880,00
14Reşadiyeİşyeri20621.kat / 14 nolu72,001.120.000,0013:0033.600,00
15MerkezArsa1237-333,88400.000,0013:0512.000,00
16MerkezArsa47105-233,851.000.000,0013:1030.000,00
17FatihArsa160132-394,37750.000,0013:1522.500,00
18GüneyMetruk Yol14456-421,05150.000,0013:204.500,00
19AkarsuÇayır15229-1.376,98200.000,0013:256.000,00
20AkmescitOtlak1218-1.480,28250.000.0013:307.500,00
21AkmescitÇalılık1287-9.153,941.000.000,0013:3530.000,00
22AkmescitÇimenlik13624-2.022,12400.000,0013:4012.000,00
23EsiroğluOtlak19943-2.503,39360.000,0013:4510.800,00
24EsiroğluOtlak19945-2.571,55360.000,0013:5010.800,00
25EsiroğluOtlak19946-2.578,75360.000,0013:5510.800,00
26EsiroğluOtlak19947-2.000,12315.000,0014:009.450,00
27EsiroğluOtlak19948-2.000,08315.000,0014:059.450,00
28EsiroğluOtlak19952-2.000,46315.000,0014:109.450,00
29EsiroğluOtlak19953-2.000,08315.000,0014:159.450,00
30EsiroğluOtlak19954-2.000,65315.000,0014:209.450,00
31EsiroğluOtlak19955-2.129,77315.000,0014:259.450,00
32EsiroğluOtlak19963-2.000,17315.000,0014:309.450,00
33EsiroğluOtlak19964-2.000,27315.000,0014:359.450,00
34EsiroğluOtlak19965-2.000,71315.000,0014:409.450,00
35EsiroğluOtlak199610-2.000,11360.000,0014:4510.800,00

İlanen Duyurulur

#ilangovtr Basın no ILN01941709
 

Haberle ilgili daha fazlası: