Güncelleme Tarihi:

KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 00:00

 

KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/26 Esas
KARAR NO : 2023/154 Karar

Mahkememizde görülmekte bulunan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, DAVACI : MUSTAFA ALPER -Şenlikköy Mahallesi Saçı Sok No.11/1 İç Kapı N.7Bakırköy/ İST
VEKİLİ : Av. ZEKERİYA MUHİDDİN ARIK - Abide-İ Hürriyet Cad. No: 152 Mine Apt. D.8 K.3 Şişli/ İST
DAVALI : 1- HİKMET ÇELİK Evva Mah. Oba Sok .9/2 No.18Bağcılar/ İSTANBUL
VEKİLİ : Av. HÜSEYİN SAMİ OYMAN - Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. Türkçü Sok.Kayalı Apt. A Blok No:8 K:3 D:10Bakırköy/ İSTANBUL
DAVALI : 2- KÜÇÜKÇEKMECE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN MALİYE HAZİNESİ - Muhakemat Müdürlüğü -Cağaloğlu Fatih/ İSTANBUL
VEKİLİ : Av. NİLGÜN GÜVENÇ - UETS-
DAVALILAR : 3- ALİ BİROL HIDIROĞLU - Yeditepe Mah. 85089 Nolu Sk. No:29 İç Kapı No:4Şahinbey/ GAZİANTEP
4- TURGAY HIDIROĞLU -Yeditepe Mah. 85088 Nolu Cad. No:11 İç Kapı No:6 Şahinbey/GAZİANTEP
İHBAR OLUNAN :1- LALE ÖRER -Necip Fazıl Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:32 İç Kapı No:15Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ
VEKİLİ : Av. SALİH ÇELİK - Abide-İ Hürriyet Cad. Hasat Sok No:9/3Şişli/ İSTANBUL
İHBAR OLUNAN : 2-MUSTAFA ÖZBEK - Atakent Mah. 234. Sk. No:14 İç Kapı No:30Küçükçekmece/ İST
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle ,
1-Davacının davasının KABULÜ İLE ;
Küçükçekmece ilçesi,Halkalı Mahallesi 813 ada 4 parselde davalı Hikmet Çelik adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline,
2-Alınması gereken 27.324,00 TL harcın, peşin alınan 6.831,00 TL ve tamamlama suretiyle alınan 123.232,00 TL harçtan mahsubu ile bakiye 102.739,00 TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,
3-Karar tarihinde AAÜT üzerinden hesaplanan 59.000,00-TL vekalet ücretinin davalılar Hikmet Çelik ve Turgay Hıdıroğlu'ndan müştereken müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan (yatırılan harçtan iadesine karar verilen harç düşüldükten sonra kalan); 27.324,00 TL Harc ile 25,20-TL Başvuru Harcı, 1.600,00-TL Bilirkişi ücreti, 512,50-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 29.461,70TL'nin davalılar Hikmet Çelik ve Turgay Hıdıroğlu'ndan müştereken müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, ,
5-Davalıların yapmış olduğu bir masraf var ise kendi üzerinden bırakılmasına,
6-HMK 333 maddesi gereğince tarafların artan masrafı olur ise karar kesinleştiğinde iadesine,
Dair; davacı ve davalı vekili ile ihbar olunanın yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yargı yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 14/06/2023
Mahkememizce verilen Gerekçeli Karar için tavzih talebinde bulunulmuş Mahkememizce verilen hüküm aşağıdaki şekilde tavzih edilmiştir.

KARAR:
1-Davacının davasının KABULÜ İLE ;
Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Mahallesi 813 ada 4 parselde davalı Hikmet Çelik adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline,
2-Davalılardan ALİ BİROL HIDIROĞLU yönünden davanın feragat nedeniyle REDDİNE,
3-Alınması gereken 27.324,00 TL harcın, peşin alınan 6.831,00 TL ve tamamlama suretiyle alınan 123.232,00 TL harçtan mahsubu ile bakiye 102.739,00 TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,
4-Karar tarihinde AAÜT üzerinden hesaplanan 59.000,00-TL vekalet ücretinin davalılar Hikmet Çelik ve Turgay Hıdıroğlu'ndan müştereken müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı tarafından yapılan (yatırılan harçtan iadesine karar verilen harç düşüldükten sonra kalan) ; 27.324,00 TL Harc ile 25,20-TL Başvuru Harcı, 1.600,00-TL Bilirkişi ücreti, 512,50-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 29.461,70TL'nin davalılar Hikmet Çelik ve Turgay Hıdıroğlu'ndan müştereken müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, ,
6-Davalıların yapmış olduğu bir masraf var ise kendi üzerinden bırakılmasına,
7-HMK 333 maddesi gereğince tarafların artan masrafı olur ise karar kesinleştiğinde iadesine,
Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde tavzih kararının tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yargı yolu açık olmak üzere karar verildi. 10/08/2023

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davacı Mustafa Alper vekili Av. Z. Muhiddin ARIK'ın tashih talebinin REDDİNE,
2-Tashih red kararının taraflara tebliğine,
Dair, tarafların yokluğunda verilen karara karşı, tashih kararının taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 25/09/2023
Mahkememiz dosyası istinaf edilmiş olup istinaf dilekçesi aşağıdaki gibidir.
İstinaf Kanun Yoluna Başvuran Davacı vekili Av Z.Muhiddin ARIK

KONU :Küçükçekmece 8. Asliye Hukuk Mah.'nin 2021/26 E., 2023/154 K. Sayılı 25/09/2023 tarihli lamının İSTİNAF YOLUYLA incelenmesi; Nihayetinde ilk derece mahkemesinin kararının HMK.353/1.b.3 maddesi uyarınca DÜZELTİLEREK YENİDEN ESAS HAKKINDA talebimiz gibi DAVANIN KABULÜNE karar verilmesi; Aksi kanaat halinde'yeniden esas hakkında karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesi' taleplerine dairdir.
SONUÇ VE İSTEM :Usul ve yasaya aykırı Küçükçekmece 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/26 E., 2023/154 K. Sayılı 25/09/2023 tarihli ilamının ve de 25.09.2023 tarihli tashih talebimizin reddine dair EK KARARINİSTİNAF KANUN YOLUYLA incelenmesine; Nihayetinde ilk derece mahkemesinin kararının ve de ek kararının HMK.353/1.b.3 maddesi uyarınca istinaf taleplerimiz doğrultusunda DÜZELTİLEREK YENİDEN ESAS HAKKINDA talebimiz gibi DAVANIN KABULÜNE kararı verilmesine; Aksi kanaat halinde'yeniden esas hakkında karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini bilvekale saygı ile arz ve talep ederiz.

14/06/2023 tarihli Gerekçeli Karar, 10/08/2023 tarihli Tavzih Kararı, 25/09/2023 tarihli Davacı Mustafa Alper vekili Av. Z. Muhiddin ARIK'ın tashih talebinin REDDİNE ilişkin Karar, Davacı Mustafa ALPER vekili Av Z.Muhiddin ARIK tarafından sunulan istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapıldığı hususu ile Gerekçeli Karar, Tavzih Kararı ve Tashih talebinin reddine ilişkin karara karşı tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yargı yolunun açık olduğu yine istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi verilebileceği hususlarının ihtaren Gerekçeli Karar, Tavzih Kararı, Davacı Mustafa Alper vekili Av. Z. Muhiddin ARIK'ın tashih talebinin REDDİNE ilişkin karar ve istinaf dilekçesinin davalı Turgay HIDIROĞLU'na tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/02/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01982165

Haberle ilgili daha fazlası: