Güncelleme Tarihi:

KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 00:00

 

KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/190 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Akdurak mahallesi 309 ada 1 ve 308 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalılar Adnan OKATAN vd karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacakdavalarda husumetin davacı KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02004440

Haberle ilgili daha fazlası: