Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 00:00

.

İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/278 Esas
KARAR NO : 2023/236
Davacı MUHAMMED SAİD ÇOLAK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce verilen 28/09/2023 tarihli, 2023/278 esas ve 2023/236 karar sayılı gerekçeli karar ile; Davanın kabulü ile, Kahramanmaraş İli, Çağlayancerit İlçesi, Fatih Mahallesi/Köyü, Cilt No: 4, Hane No: 44, BSN:152'de nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Kadriye oğlu, 19/01/1996 Fatih doğumlu, 23729370902 T.C. kimlik numaralı Muhammed Said ÇOLAK'ın nüfusta "ÇOLAK" olan soy isminin "ÇOLAKOĞLU" olarak değiştirilmesine" karar verilmiştir.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/11/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01945749

Haberle ilgili daha fazlası: