Güncelleme Tarihi:

İLANEN TEBLİGAT SERMAYE PİYASASI KURULU MUHATAP: YAVUZ BEŞEL (TCKN: 67255161788)

İLANEN TEBLİGAT SERMAYE PİYASASI KURULU MUHATAP: YAVUZ BEŞEL (TCKN: 67255161788)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 00:00

 

İLANEN TEBLİGAT
SERMAYE PİYASASI KURULU
MUHATAP: YAVUZ BEŞEL (TCKN: 67255161788)

                    Adres: Kemalpaşa  Mahallesi, 220. Sokak, Dış Kapı No:10/C, İç Kapı No:6                      
                     Serdivan/SAKARYA

                       

KONU: İDARI PARA CEZASI
Muhatabın yukarıdaki adresine gönderilen evrak bila tebliğ iade edilmiş ve adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde başka bir adres bulunamamış olduğundan idari para cezasının ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

KARAR ÖZETİ: VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (f) bentleri hükmüne aykırılık nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulunun 18.01.2024 tarih ve 4/95 sayılı kararı ile muhatap hakkında 7.903.918,69 TL idari para cezası verilmiştir. İşbu ilanın gazetede yayımı tarihinden 7 gün sonra bir aylık ödeme süresi ile altmış günlük idari yargıda dava açma süresi başlayacaktır. Ödeme yapılmaması veya dava açılmaması halinde tahsilat için ilgili vergi dairelerince takibat yapılacaktır. Konuya dair “İdari Para Cezası Bildirim Tutanağı” bir ay süreyle Sermaye Piyasası Kurulu Ankara binası girişinde görülebilir. İlanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01992283
 

Haberle ilgili daha fazlası: