Güncelleme Tarihi:

İLAN T.C. ERDEMLİ AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN T.C. ERDEMLİ AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. ERDEMLİ AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/600 Esas

DAVALI : SHERIN SHARAF

Davacı Adnan SÜRMELİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız ve güncel açık adresinizin tespit edilememesi gerekçesiyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 23/05/2024 günü saat 10:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01994040

Haberle ilgili daha fazlası: