Güncelleme Tarihi:

İLAN T.C. EDREMİT AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN T.C. EDREMİT AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 00:00

 

İLAN
T.C. EDREMİT AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1383 Esas
DAVALI : ALİ ENGÜL(Bilinen son adresi-Eroğlan Mah. Yaşar Kemal Cad. No:59 İç Kapı No:1 Edremit/Balıkesir

Davacı Şükran ENGÜL tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Ön inceleme duruşmasının 31/10/2024 günü saat 14:40' da yapılmasına karar verilmiş olup,belirtilen gün ve saatte geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve HMK. m.150 hükümleri saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği hususları ihtar ve tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02039291

Haberle ilgili daha fazlası: