Güncelleme Tarihi:

İLAN T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE

İLAN T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/878 Esas
DAVALI : REZA KHAN TAHRANCHI (İran Vatandaşı, Mirza Gholamali oğlu)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesinde özetle; davalı ve davacının Antalya, Konyaaltı, Hurma Mah. 122 Sokak No 10 Ado damoon site magic mountain villa, Villa F1 350/15802 Arsa No. 12118 mevkiinde bulunan taşınmaza ilişkin sulh akdinde bulunduklarını, vatandaşı oldukları İran'da Hormozgan ili Genel Adliyesi'nde Kish Adası Uyuşmazlık Çözüm Şurasının 3. Şubesinin 140040920001336036 numaralı dosyası ve 140040390003083500 numaralı son kararı ile kesinleştiğini, belirtilen taşınmaz ile ilgili tapu ve resmi dairelerde işlem yapılacağından işbu kararın tenfizi talep edilmiştir.
İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren davaya cevap süresi 2 hafta olup süresinde cevap verilmez ise dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesi verilir ise HMK 129. maddedeki hususların bulunması, varsa ilk itirazlar bu dilekçede bildirilmesi, T.C. kimlik numarasının mutlaka yazılması, (6100 SK 122, 126, 127, 128,129. maddeler) tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/05/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02033191

Haberle ilgili daha fazlası: