Güncelleme Tarihi:

İLAN T.C. ANTALYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. ANTALYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

İLAN

T.C.
ANTALYA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/505 Esas
KARAR NO : 2024/120

Davacı EMEL ÖZKAN'ın Davalı İNSERKON SERA MALZEMELERİ VE TARIM SAN. TİC.LTD.ŞTİ. aleyhine açtığı ortaklıktan çıkma davasında, davalı şirketin adresinin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,
Yapılan Yargılama sonunda verilen;
Davanın kabulüne; TTK.638/2. Maddesi uyarınca davacının Antalya Ticaret Sicilinin 55783 sicilinde kayıtlı, İNSERKON SERA MALZEMELERİ VE TARIM SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ. Ortaklığından haklı nedenle çıkmasına,
Karar Kesinleştiğinde bir örneğinin Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine,
Alınması gerekli 427,60 TL. Harçtan peşin alınan 269,85 TL. Harcın mahsubu ile bakiye 157,75 TL. Harcın davalıdan tahsiline, Hazineye irad kaydına,
Yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca 17.900,00 TL. Vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Dair kararın davalı İnserkon Sera Mlz, ve Tarım San. Tic.Ltd.şti.ne işbu ilanın yapıldığı tarihten bir hafta sonra başlayacak 2 haftalık süre içerisinde istinaf yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01993797

Haberle ilgili daha fazlası: