Güncelleme Tarihi:

İLAN T.C. AKÇAKOCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İLAN T.C. AKÇAKOCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

İLAN
T.C. AKÇAKOCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/372
DAVALI : AYNUR BALAYEVA SAĞLAM Osmaniye Mahallesi Hacıoğlu Caddesi No:30 Sağlam Apt. K:3 D:4Akçakoca/ DÜZCE

Davacı Serdar SAĞLAM tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Dava dilekçesi ve Tensip Tutanağı bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı tarafından sunulan dava dilekçesinde boşanma talep edilmiş akabinde mahkememizce tensip zaptı tanzim edilmiş olup tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde davaya karşı cevaplarınızı HMK'nun 129 maddesinde belirtilen şekilde sunmanız, süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01993989

Haberle ilgili daha fazlası: