Güncelleme Tarihi:

İLAN ŞARKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN ŞARKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 00:00

 

İLAN
ŞARKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/126 Esas
KARAR NO : 2023/107

DAVALI: TACETTİN BIÇAK -34306737766 Gültepe Mah. Erdoğan Cad. No:53 İç Kapı No:2Küçükçekmece/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan İzale-i Şuyudavasınınyapılan açıkyargılaması sonunda; Tekirdağ ili, Şarköy İlçesi İstiklal Mahallesi386 ada 35 parsel üzerinde kayıtlı 8 nolu bağımsız bölümsayılı taşınmazın bilirkişi raporları doğrultusunda hisse adedi ve hisse oranına göre aynen taksimi mümkün olmadığından umuma açık arttırma suretiyle satılarak ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, Tekirdağ ili, Şarköy İlçesi İstiklal Mahallesi386 ada 35 parsel üzerinde kayıtlı 8 nolu bağımsız bölümsayılı taşınmazın satışından elde edilen paranın tapudaki payları oranında paylaştırılmasına, (Paylaştırmada Bakırköy 6.SHM nin 2020/565 Esas 2020/569 K sayılı veraset ilamlarının nazara alınmasına), Satış memuru olarak Şarköy Yazıişleri Müdürünün GÖREVLENDİRİLMESİNE, Satış bedeli üzerinden binde 11.38 oranında HARÇ ALINMASINA, (tapudakipayları oranında paydaşlardan tahsil edilmesine,) Davacı tarafça yapılan 32,80 TL harç,12 tebligat gideri 215,50 TL, 4 Kep gideri 3,00 TL, 1 posta gideri 33,25 TL, keşif harcı ve bilirkişi ücreti olarak 2.671,90 TL, olmak üzere toplam 2.956,45 TL yargılama giderinin taraflardan tapudaki payları oranınca tahsiline, Davacı kendini vekil ile temsil ettiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesince saptanan 8.900,00 TL vekalet ücreti taktirine, paydaşlardan payları oranında tahsil edilerek davacıya payları oranında verilmesine, dair, tarafların yokluğundakararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, karar verilmiş olup, iş bu ilamın adresi tüm aramalara rağmen bulunamayan DAVALI TACETTİN BIÇAK'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 31/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01983883

Haberle ilgili daha fazlası: