Güncelleme Tarihi:

İLAN NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 00:00

 

İLAN
NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/56 Esas
KARAR NO : 2024/203


Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ vekilince açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası sonunda;
HÜKÜM :Açılan davanın KABULÜ ile;
1- Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Sümer Mahallesi, 1041 ada 28 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Samet Ay tarafından tanzim edilen 03/02/2023 tarihli fen raporuna ekli krokide taralı (A) harfi ile gösterilen 64,63m²lik irtifak alanı kısmı bakımından taşınmaz üzerinde davalının hisse payı oranında davacı kurum lehine daimi İRTİFAK HAKKI KURULMASINA, TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Sümer Mahallesi, 1041 ada 28 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Samet Ay tarafından tanzim edilen 03/02/2023 tarihli fen raporuna ekli krokide taralı (B) harfi ile gösterilen 9,00m²lik direk (pilon) kısımının bu parselden ifrazı ile ayrı bir parsel adı altında davacı kurum adına direk yeri olarak TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Sümer Mahallesi, 1041 ada 11 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Samet Ay tarafından tanzim edilen 03/02/2023 tarihli fen raporuna ekli krokide taralı (C) harfi ile gösterilen 392,41m²lik irtifak alanı kısmı bakımından taşınmaz üzerinde davalının hisse payı oranında davacı kurum lehine daimi İRTİFAK HAKKI KURULMASINA, TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,
2-Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Sümer Mahallesi, 1041 ada 28 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Samet Ay tarafından tanzim edilen 03/02/2023 tarihli fen raporuna ekli krokide taralı (A) harfi ile gösterilen 64,63 m²lik taşınmazdaki irtifak bedelinin ve davalıya düşenkamulaştırma bedelinin 9.729,07- TL olduğunun tespitine, Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Sümer Mahallesi, 1041 ada 28 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Samet Ay tarafından tanzim edilen 03/02/2023 tarihli fen raporuna ekli krokide taralı (B) harfi ile gösterilen 9,00m²lik direk (pilon) kısımının bedelinin 4.528,62- TL olduğunun tespitine,Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Sümer Mahallesi, 1041 ada 11 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Samet Ay tarafından tanzim edilen 03/02/2023 tarihli fen raporuna ekli krokide taralı (C) harfi ile gösterilen 392,41m²lik taşınmazdaki irtifak bedelinin ve davalıya düşenkamulaştırma bedelinin 59.132,87- TL olduğunun tespitine, toplamkamulaştırma bedelinin ise 73.390,56- TL olduğunun tespitine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzerekarar verilmiştir. Karar davacı vekilince yasal süresinde istinaf edilmiştir.
Yargılama aşamasında DAVALI EMİN ERGEN-Ahmet oğlu, Sümer Mahallesi Muhtarlığı Nevşehir adresinden tüm araştırmalara rağmen adres tespiti mümkün olmamış ve 7201 Sayılı Kanunun 28-31.maddeleri gereğince, ilanen tebligat yapılmış devamı olarak ilanın yayın tarihinden itibaren15 gün sonra yukarıda adı geçen davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden sonra yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02039035

Haberle ilgili daha fazlası: