Güncelleme Tarihi:

İLAN İZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN İZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 00:00

 

İLAN
İZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/221
KARAR NO : 2024/154
DAHİLİ DAVALI : SELİM TORAMAN KARAKUZ
Davacılar Erdal Demirel ve Lale Çetintarakçı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma günü de tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş olduğundan, gerekçeli kararın da ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizce 15/04/2024 tarihinde yapılan yargılama sonunda;
Davacı vekilinin 14/02/2020 tarihli dilekçesi de göz önünde tutularak davanın kabulü ile; İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, Şeytanderesi (Çamlıtarla) Mevkii, 19200 Ada, 1 parsel,
İzmir İli,İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, Şeytanderesi (Çamlıtarla) Mevkii,19201 Ada, 1 parsel,
İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, Şeytanderesi (Çamlıtarla) Mevkii, 19201 Ada, 2 parsel,
İzmir İli,İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, Şeytanderesi (Killikdere) Mevkii,19205 Ada, 1 parselde,
Davalılardan Fatma Şahin mirasçıları (Fikriye Karabulut, Hatun Yücel, Şükrü Şahin, Ali Şahin, Veli Şahin, Erol Karakuz, Birol Karakuz, Yücel Şahin, Emel Karlı, Ahmet Şahin, Deniz Kevin Karakuz, Selim Toraman Karakuz, Selda Demirel, Serdar Şahin, Fatma Aydoğan) ile Gülizar Özdemir, Hacer Demir, Ekrem Özdemir, Nermin Demir, Hasan Özdemir, Umut Özdemir, Volkan Özdemir, Gökhan Özdemir, Melahat Yüksel, Rıfat Altuntaş, Özgür Altuntaş ve Öncü Altuntaş'ın tapudaki hisselerinin iptali ile davacılar adlarına 1/2'şer hisse itibari ile tesciline,
İİK'nun 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin tapu müdürlüğüne gönderilmesine,
2-Davalılardan İsmail Öztürk, Hüseyin Öztürk, Sebahat Küçük ve Fatma Özdemir'in hisselerini satmış oldukları anlaşıldığından hisse değerleri olan
15.940,22 TL'nin İsmail Öztürk'ten,
15.940,22 TL'nin Hüseyin Öztürk'ten,
15.940,22 TL'nin Sebahat Küçük'ten,
11.955,17 TL'nin Fatma Özdemir'den,
Dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile alınarak davacılara 1/2 hisse itibari ile ödenmesine,
87.110,11 TL harcın peşin alınan 3.674,96 TL ile tamamlama harcı olarak alınan 18.102,57 TL'den mahsubu ile bakiye kalan 65.332,58 TL harcın davalılardan sorumlulukları oranında alınarak hazineye gelir kaydına, (16.333,14 TL'sinin Fatma Şahin Mirasçılarından, 3.266,61 TL'nin Sevda Altuntaş'dan,3.266,61 TL'sinin Melahat Yüksel'den, 459,37 TL'sinin Hasan Özdemir'den, 459,37 TL'sinin Umut Özdemir'den, 459,37 TL'sinin Volkan Özdemir'den,459,37 TL'sinin Gökhan Özdemir'den, 2.449,97 TL'nin Nermin Demir'den,2.449,97 TL'nin Ekrem Özdemir'den,16.333,14TL'nin Gülizar Özdemir'den,16.333,14TL'nin Hacer Demir'den, 612,42 TL'nin Fatma Özdemir'den, 816,70 TL'sinin İsmail Öztürk'den,816,70 TL'sinin Hüseyin Öztürk'den, 816,70 TL'sinin Sebahat Öztürk'den)
Davacıların peşin olarak yatırdığı 3.674,96 TL harç ile tamamlama harcı olarak yatırılan 18.102,57 TL toplam 21.777,53 TL harcın davalılardan sorumlulukları oranında alınarak davacılara verilmesine,(5.444,38TL'sinin Fatma Şahin Mirasçılarından,1.088,87 TL'nin Sevda Altuntaş'dan, 1.088,87 TL'sinin Melahat Yüksel'den, 153,12 TL'sinin Hasan Özdemir'den, 153,12 TL'sinin Umut Özdemir'den, 153,12 TL'sinin Volkan Özdemir'den, 153,12 TL'sinin Gökhan Özdemir'den, 816,65 TL'nin Nermin Demir'den, 816,65 TL'nin Ekrem Özdemir'den, 5.444,38 TL'nin Gülizar Özdemir'den, 5.444,38 TL'nin Hacer Demir'den, ,272,21 TL'sinin İsmail Öztürk'den , 272,21 TL'sinin Hüseyin Öztürk'den,272,21 TL'sinin Sebahat Öztürk'den,210,24TL'nin Fatma Özdemir'den)
144.843,96 TL vekalet ücretinin davalılardan sorumlulukları oranında davacılara verilmesine,(36.210,99‬ TL'sinin Fatma Şahin Mirasçılarından,7.242,19 TL'nin Sevda Altuntaş'dan,7.242,19TL'sinin Melahat Yüksel'den,1.018,43TL'sinin Hasan Özdemir'den, 1.018,43 TL'sinin Umut Özdemir'den, 1.018,43 TL'sinin Volkan Özdemir'den,1.018,43 TL'sinin Gökhan Özdemir'den,5.431,64 TL'nin Nermin Demir'den,5.431,64 TL'nin Ekrem Özdemir'den,36.210,99‬ TL'nin Gülizar Özdemir'den,36.210,99‬ TL'nin Hacer Demir'den, 1.810,54 TL'sinin İsmail Öztürk'den,1.810,54 TL'sinin Hüseyin Öztürk'den,1.810,540 TL'sinin Sebahat Öztürk'den,1.357,99 TL'nin Fatma Özdemir'den,)
Davacılar tarafından yapılan 17.109,8‬0 TL posta gideri, 125,00 TL keşif araç ücreti, 300,00 TL bilirkişi ücreti, 550,00 TL ATK gideri,29,20 TL başvuru harcı, 8,60 TL vekalet harcı olmak üzere toplam 18.122,60 TL yargılama giderinin davalılardan sorumlulukları oranında alınarak davacılara verilmesine,(4.530,65‬ TL'sinin Fatma Şahin Mirasçılarından,906,13TL'nin Sevda Altuntaş'dan,906,13 TL'sinin Melahat Yüksel'den,127,42 TL'sinin Hasan Özdemir'den, 127,42 TL'sinin Umut Özdemir'den,127,42 TL'sinin Volkan Özdemir'den, 127,42 TL'sinin Gökhan Özdemir'den, 679,59TL'nin Nermin Demir'den,679,59 TL'nin Ekrem Özdemir'den, 4.530,65‬ TL'nin Gülizar Özdemir'den,4.530,65‬ TL'nin Hacer Demir'den,226,53 TL'sinin İsmail Öztürk'den,226,53 TL'sinin Hüseyin Öztürk'den,226,53 TL'sinin Sebahat Öztürk'den,169,94 TL'nin Fatma Özdemir'den,)
Yatırılan ancak kullanılmayan gider avansının karar kesinleştikten sonra yatıranlara iadesine,
Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuru yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, gerekçeli karar tebliğ yerine geçmek üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02038322

Haberle ilgili daha fazlası: