Güncelleme Tarihi:

ÇAYKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ÇAYKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

ÇAYKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/109
KARAR NO : 2021/530
SANIK : DELAVAR AHMADZEY; Abdullah ve Rahıma oğlu, 01.01.1983 Afganistan doğumlu İnönü Mahallesi 23 Nisan Sokak No:8 Kat:1 Ortahisar/Trabzon adresinde oturur.
KARAR TARİHİ : 15.12.2021

Mahkememizin 15.12.2021 tarih, 2019/109 Esas ve 2021/530 Karar sayılı kararı ile hırsızlık suçundan sanık Delavar Ahmadzey hakkında kamu davasının açıldığı.
Sanığın 5237 sayılı TCK 141/1 md. uyarınca 3 ay 10 gün hapis cezası verildiği verilen hapis cezasının HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve sanığın 5 YIL süreyle DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA dair karar verildiği,
Kararın sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle tebliğ edilmesi gerektiği, açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize ya da bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve Hakim tarafından onaylanacak beyanla, tutuklu/hükümlü olması durumunda bulunduğu Cezaevi Zabıt Katibi veya İnfaz Kurumu Müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen TEBLİĞ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01993739

Haberle ilgili daha fazlası: