Güncelleme Tarihi:

BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR.

BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR.
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 00:00

 

BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR.

2024/104 Esas

Adıyaman ili Besni ilçesi Oyratlık Köyü Küçüksatılıkuşağı 172 ada25 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak davacısı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü davalısı Aziz Taş olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş tarafından Besni Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği adına tapuya tescil davası açılmıştır. Kamulaştırma kanununun 14. Maddesinde yazılı olduğu şekilde tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşı da Adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye yöneltilmesi gerektiği, 14. Maddede yazılı 30 günlük yasal süre içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Besni Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangnovtr Basın no ILN02043646

Haberle ilgili daha fazlası: