Güncelleme Tarihi:

BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 00:00

.

BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
 İHALE İLANI


Madde 1-
 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 3.Maddede detayları belirtilen Şeyhhayran Mah. Cumhuriyet Cad. Türk Dünyası parkı içeresinde bulunan Büfe ve Çay Bahçesinin 24.12023 tarih ve 300 nolu Belediye Encümeninin kararına istinaden 3 yıllığına kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.
 2. Mülkiyeti Belediyemize ait 4.Maddede detayları belirtilen ilimizin çeşitli Mahallelerinde bulunan 17 adet arsanın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.


Madde 2- İhale 22.12.2023 Cuma günü Saat: 15:00 ’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3 - Kiraya Verilecek Olan Çay Bahçesinin Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı:
 


S.N
Mevki
Mahalle

Cinsi
1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli (KDV HARİÇ)Geçici Teminat
Bedeli
Kira
Süresi
İhale Doküman Bedeli
1Şeyhhayran Mah. Cumhuriyet Cad. Türk Dünyası parkı İçeresinde bulunan Büfe ve Çay BahçesiÇay Bahçesi350.000,00 –TL+KDV31.500,00.-TL3 YIL500,00 TL


Madde 4- Satılacak Olan Arsanın Muhammen Bedeli Ve Geçici Teminatı:


S.N
Mevki
Cinsi

Ada

Parsel
m2MUHAMMEN SATIŞ
BEDELİ
Geçici Teminat
Bedeli
İhale Doküman Bedeli
 ŞİNGAH MAHALLESİArsa108222.830,762.406.146,00-TL72.184,38 TL500,00 TL
 ZAHİT MAHALLESİArsa104331.224,882.204.784,00-TL66.143,52 TL500,00 TL
 ZAHİT MAHALLESİArsa786581.367,941.641.528,00-TL49.245,84 TL500,00 TL
 ZAHİT MAHALLESİArsa136031.019,381.427.132,00-TL42.813,96 TL500,00 TL
 ZAHİT MAHALLESİArsa13602986,831.381.562,00-TL41.446,86 TL500,00 TL
 ZAHİT MAHALLESİArsa786591.000,001.200.000,00-TL36.000,00 TL500,00 TL
 ZAHİT MAHALLESİArsa786601.000,001.200.000,00-TL36.000,00 TL500,00 TL
 ŞİNGAH MAHALLESİArsa10243744,001.116.000,00 -TL33.480,00 TL500,00 TL
 ŞİNGAH MAHALLESİArsa10244731,551.097.325,00 -TL32.919,75 TL500,00 TL
 ŞİNGAH MAHALLESİArsa10242731,531.097.295,00- TL32.918,85 TL500,00 TL
 ZAHİT MAHALLESİArsa77978252,39504.780,00-TL15.143,40 TL500,00 TL
 ZAHİT MAHALLESİArsa9636113,82170.730,00-TL5.121,90 TL500,00 TL
 UZUNGAZİ MAHALLESİArsa11123120,6108.540,00 TL3.256,20 TL500,00 TL
 ESENTEPE MAHALLESİArsa6425149,95104.965,00-TL3.148,95 TL500,00 TL
 ESENTEPE MAHALLESİArsa6426137,0395.921,00-TL2.877,63 TL500,00 TL
 GENÇOSMAN MAHALLESİArsa64910110,3777.259,00 TL2.317,77 TL500,00 TL
 GENÇOSMAN MAHALLESİArsa6499110,4177.287,00 TL2.318,61 TL500,00 TL


Madde 5 –Kiralama ihalesi yapılacak işletmenin 1.yıla ait Kira Bedeli, KDV si, Kesin teminatı ve damga vergileri sözleşme imzalanmadan önce peşin tahsil edilir.

Madde 6 – Satış ihalesi olacak Arsaların ihale bedeli ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.

Madde 7- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.
a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.

 1. Tebligat Adres Beyanı
 2. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 3. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 4. Şartname alındı makbuzu.
 5. Yer Gördü Belgesi
 6. İhalelerden yasaklılık durum formu
 7. Geçici Teminat dekontu.
 8. Nüfus cüzdan fotokopisi
 9. İkametgâh ilmühaberi
 10. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 11. Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)

b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

 1. Tebligat Adres Beyanı
 2. İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.
 3. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 4. Şartname alındı makbuzu.
 5. Geçici teminat dekontu.
 6. Yer Gördü Belgesi
 7. İhalelerden yasaklılık durum formu
 8. Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.
 9. Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
 10. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )
 11. Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.
 12. Yetkilinin kimlik fotokopisi.
 13. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.
 14. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar 

Madde 8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Madde 9- İhale Dosyaları 22.12.2023 Cuma günü Saat: 12:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası ihale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 10- İhaleye katılmak isteyen istekliler 3. ve 4. maddede belirtilen ihale doküman bedellerini ödeyerek ayrı ayrı şartname almak zorundadır. İhale doküman bedelleri her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve ihale doküman bedellerini Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihaleye gireceği kiralama ve satış İhalesi için şartname alması ve dosya oluşturması gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01945206
 

Haberle ilgili daha fazlası: