Güncelleme Tarihi:

BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/496 Esas
KARAR NO : 2023/468

Davacı MUSTAFA FLEYES vekili tarafından davalı SAMIYE ABDULLAH aleyhine açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalı SAMIYE ABDULLAH'ın bildirilen adresine gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmalardan da sonuç alınamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, tarafların Suriye uyruklu olduğu, evlilik birliğinin Suriye 'de (Azez Şeriat Mahkemesi ) mahkeme kararıyla boşanmanın gerçekleştiği, davacının velayetini aldığı müşterek kızları Manar FLEYES invelayetinin Türkiye'de tanınması içinaçılan Tanıma ve Tenfiz davasında Mahkememizin Görevsizliğine, görevli Mahkemenin Bakırköy Aile Mahkemesi olduğuna karar verilmiş olduğundan iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 22 gün içinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01993344

Haberle ilgili daha fazlası: