Güncelleme Tarihi:

Ankara 74 . Asliye Ceza Mahkemesinden ;

Ankara 74 . Asliye Ceza Mahkemesinden ;
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 00:00

 

Ankara 74 . Asliye Ceza Mahkemesinden ;

Esas No : 2022/152
Karar No : 2023/255
Sanık : Beyhan SELVİ, Seyfali ve Hürmet Kızı, 1976 Bursa doğumlu,
Suç :Hırsızlık
Suç Yeri : Ankara
Suç Tarihi :25/07/2020
Kanun Maddesi : TCK nun 141/1md
Verilen Ceza 11 Ay 20 Gün Hapis Cezası
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ve internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Yasa Yoluna başvurarak istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01994586

Haberle ilgili daha fazlası: