• Hürriyet Twitter
R

Ebeveynler dikkat! Çocuğunuzun iyi bir eğitim alması için göz önünde bulundurmanız gereken 7 kritik nokta

KAYDIR6657A1DD-6E78-429E-89FB-338B6D446723Created with sketchtool.

Hangi ebeveyn çocuğunun donanımlı ve iyi eğitimli bir birey olmasını istemez? Tabii ki hepsi ister. Her ebeveyn çocuğu için böyle bir hayal kursa da modern öğretim ve iyi bir eğitimin neleri içerdiği konusunda tereddütleri olabilir. Bu tereddütleri yok etmek için modern bir eğitimin neleri içermesi gerektiğini ve çocuğunuzun hangi becerilerle donanması gerektiğini derledik.

Öncelik iyi bir insan olması

Çocukların, başka insanlara ve kültürlere saygılı; daha iyi bir toplum ve daha barışçıl bir dünya yaratmaya istekli, girişimci ve özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri önemlidir. Ayrıca insanların farklılıklarına rağmen haklı olabileceklerini anlayan, aktif, sevgi dolu ve yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirmiş bireyler olmaları için, aileleri kadar eğitim gördükleri okulları da çok önemlidir.

Yabancı dil yeterliliğine sahip olması

İnsanların her türlü bilgiye ve dünyanın farklı yerlerindeki diğer insanlara kolayca ulaşabildiği modern dönemde, çocukların en az bir yabancı dili okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerileri olarak çok iyi şekilde öğrenmeleri gerekir. Öğrendikleri yabancı dilleri, kendi ana dilleri ölçüsünde kullanabilmeli, kendilerini rahatça ve sağlıklı bir şekilde ifade edebilmelidirler. Okulda, çocuğunuzun sadece alıcı dil becerilerine (okuma ve dinleme) değil, üretici dil becerilerine de aşina olması hedeflenmelidir.

Teknolojiyi kolayca kullanabilmesi

 

Teknolojik cihazlar hem bireysel, hem toplumsal hem de akademik hayatın ayrılmaz birer parçası haline geldi. Ebeveynlerinin, onlarla aynı yaştayken hayal bile edemeyeceği teknolojik çeşitlilik ve imkana sahip olan çocukları, gerek akademik gerekse eğlence amaçlı olarak, teknolojiyi en doğru ve faydalı şekilde kullanabilen bireyler olarak yetiştirmek oldukça önemlidir.

Kodlama ve robotiğe aşina olması

Dünyanın yeni ortak dilinin yıllardır kodlama olduğu her fırsatta söylenir. Geleceğin, her sektör açısından kodlama ve robotik üzerine kurulduğu da göz önünde bulundurulduğunda, çocukların yaşlarına göre belli seviyelerde robotik ve kodlamaya hakim olması beklenir. Bu yeterlilik, çocuklar için ekstra bir eğitim olarak değil, modern dönemin getirdiği bir norm olarak görülmelidir. Kodlama eğitimi, çocukların algoritmik düşünme, problem çözme, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme, bir problemin çözümünü çok yönlü düşünebilme, özgüvenli ve yaratıcı olma gibi becerilerini artırır

Gelişiminin adım adım takip edilmesi

Çocuğunuz, akademik ve sosyal beceriler kazanırken yaşına göre hangi seviyede olduğunu bilmek hem onun gelişimi için, hem de ebeveynleri için önemlidir. Bu noktada Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik; bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, çevresiyle uyum içinde olması, kendini gerçekleştirmesi için bireye sağlanan hizmetlerin bütünü olarak tanımlanabilir

Eğitim ve öğretimde modern yöntemlerin benimsendiği okullarda, genellikle öğrencilerin okula ve çevresine etkin bir şekilde uyum sağlaması, kendini tanıması ve kabul etmesi, potansiyelini tam olarak kullanıp okul başarısını artırması, iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmesi, insani değerleri benimsemesi, eğitsel ve mesleki kararlar alabilecek olgunluğa erişmesi hedeflenir.

Odaklanma becerisi kazandırılması

Odaklanma becerisi, kulağa ilk etapta kolay veya önemsiz bir beceriymiş gibi gelse de modern çağın en temel problemlerinden biri, bireylerin yaşadığı odaklanma problemidir. Son yıllarda dünyanın önde gelen okullarında odaklanma eğitimleri öğretmenlerden başlamak üzere ön planda tutulan ve kazanılması istenen bir beceri haline gelmiştir.

Bu becerinin kazanılması öğrencilerin, odaklanabilmelerini ve konsantrasyonlarının daha uzun sürmesini; zor duygularla, stres ve anlaşmazlıklarla baş edebilmelerini sağlar, duyguları ve bedenleri ile olumlu ilişkiler kurabilmelerine yardımcı olur.

Duygusal gelişiminin takip edilmesi

Okullar, öğrencilerin akademik yetiler ve sosyal beceriler kazandığı yerler olduğu kadar duygusal gelişimlerinin de en açık şekilde takip edilebileceği mekanların başında gelir. Dünyada 70 milyondan fazla öğrenciye ulaşan İkinci Adım programı bu açıdan önemlidir. Okul ortamında öğrencilerin duygusal gelişimini destekleyen program, okul öncesi dönemden ilkokul 4. sınıfa kadar farklı yaş gruplarına ayrı programlarla ulaşmayı amaçlar

İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken; program sayesinde akademik başarının arttığı, okul iklimi ve öğrenci davranışlarının pozitif yönde etkilendiği gözlemleniyor.

Peki tüm bu yetkinlikleri hangi okullarda bulabilirsiniz?

Çocuğunuzun yukarıdaki yetkinliklere sahip olabileceği imkanlara sahip, modern donanımlara sahip bir birey olarak yetişmesini istiyorsanız İSTEK Okulları’nın Erken Kayıt Dönemi teklifini kesinlikle duymalısınız! Detaylar için tıklayabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayın!