Vize serbestisine Rum müdahalesi

Güncelleme Tarihi:

Vize serbestisine Rum müdahalesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2012 14:23

AVRUPA Birliği ve Türkiye dün Türk vatandaşlarına ‘Vize Muafiyeti’ sürecini resmen başlattılar. Üç yıl gibi bir zaman alması beklenen bu sürecin ilk adımı, Brüksel’de Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel’in, ‘Geri Kabul Anlaşması’nı parafe etmesiyle atıldı. Kıbrıslı Rumlar, vize konusunda da ‘sorun’ çıkardılar ve geri kabul anlaşması metnine, Türkiye’nin ‘Tüm AB ülkeleriyle’ ifadesini ekleyerek Güney Kıbrıs’la da ‘Adalet ve İçişleri alanında işbirliği’yapması ifadesinin eklenmesini sağladılar.

Haberin Devamı

Geri Kabul Anlaşması, Türkiye üzerinden AB ülkelerine geçen kaçak göçmenlerin, Türkiye’ye yeniden iadesini öngörüyor. GKA’nın maliyetinin bir bölümünün AB tarafından karşılanması konusunda da uzlaşıldı.

 Süreç nasıl işleyecek

* AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Temsilcisi Cecilia Malmström, Türkiye ile ‘Vize Muafiyeti’ sürecini yürütmek için görevlendirilecek.

* Malström, Haziran sonunda Türkiye’yi ziyaret edecek ve vize serbestisi sürecinin başladığı resmen ilan edilecek.

* Ekim veya kasım ayında AB Türkiye’ye ‘vize muafiyeti eylem planı”nı sunacak. Türkiye bu eylem planını ‘uygun bulması’ halinde, GKA’yı imzalayacak ve böylelikle “Vize Muafiyeti Eylem Planı” uygulamaya geçirilecek.

* Eylem planının uygulamaya geçilmesi ve ilerleme sağlanmasıyla  birlikte Türkiye, TBMM aracılığıyla GKA’yı onaylayacak. Türkiye, ‘vize muafiyeti’ aşamasına gelindiğinde GKA’yı uygulamaya başlayacak.

Haberin Devamı

Eylem Planı

 Bu süreçte Türkiye, belge güvenliğinden sınır yönetimine ve göçmen politikasına kadar birçok alanda yeni reformlar gerçekleştirecek.
Türkiye’ye sunulacak olan Eylem Planı içinde şu unsurların yer alması bekleniyor:

* Türk vatandaşlarının elindeki pasaportların tamamının biometrik pasaport olması,
* Türkiye’nin AB Sınır Koruma Ajansı Frontex ile işbirliğini daha da geliştirmesi,
* GKA ile ilgili AB üyesi ülkelerle ikili anlaşmaların imzalanması. Örneğin Yunanistan ile GKA imzalanması,
* Europol ile işbirliğinin geliştirilmesi
* AB’nin göç politikasına uyum sağlanması
* Türkiye’nin vize politikasını AB’nin vize politikasıyla uyumlaştırması.

Bu uygulamayı, daha önce ‘Vize Muafiyeti’ süreci yaşayan ülkeler 2,5 veya 3 yıl içerisinde tamamladılar. Türkiye’nin de bu süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.

Vize muafiyetinin başlamasına kadar Türk vatandaşlarına ‘Vize Kolaylığı’ uygulanacak. AB ülkelerinin ‘Vize Büro’ sayısı artırılacak. ‘Vize Kolaylığı’ ise, iş adamları, sporcular, öğrenciler, gazeteciler ve sanatçılar gibi bazı meslek gruplarına 2 yıldan 5 yıla kadar uzun süreli vizelerin verilmesi uygulamasını getiriyor. Ayrıca, emekliler ve 12 yaş altı kişilerden vize ücreti alınmayacak. Vize ücretleri 65 Euro’dan 35 Euro’ya düşecek. Vize başvuruları en geç 15 günde sonuçlanacak, başvuruya ret cevabı verilmesi halinde bunun gerekçesi açıklanacak ve başvuru yapana dava açma hakkı getirilecek.

Haberin Devamı

Rumlar bastırdı, ‘Tüm AB ülkeleri’ ifadesi girdi

Akşam saatlerinde yayımlanan ‘Geri Kabul Anlaşması’nda, Güney Kıbrıs’ın ısrarlarıyla ‘AB ve tüm AB ülkeleriyle İçişleri ve Adalet konularında işbirliği yapılması’ yönünde ifadeler yer aldı. Rumların ısrarıyla ‘Tüm AB ülkeleri’ ifadesi, metinde bir kaç yerde vurgulandı.

Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Selim Yenel’in paraf ettiği metin şöyle:

“AB Komisyonu tarafından Türkiye ile AB arasındaki geri kabul anlaşmasının imzalanmasına paralel olarak, kademeli ve uzun vadeli perspektifte vize muafiyeti  yönünde adımlar atılmalıdır. Bu işbirliğinin, performans bazlı yaklaşım üzerine kurulması, konunun Türkiye tarafından AB ve üye devletlere etkili ve tutarlı bir şekilde uygulanmasına bağlı bir 'Eylem Planı' temelinde ilerlemesi sağlanmalıdır.

Haberin Devamı

Özellikle uluslararası yükümlülükler gözetilmeli, geri kabul anlaşmasının tüm üye devletler ve tüm üye devletlerin adalet ve içişleri konularında, sınır ve göç akımları bahis olduğunda etkin ve tam olarak işbirliği sağlanmalıdır. Özellikle vize konusunda AB müktesebatı ile daha fazla uyuma ve yasal mevzuatın uygulanması konusuna öncelik verilmelidir".

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!