TSK’ya ‘yurtdışı tehdit’ sınırı

Güncelleme Tarihi:

TSK’ya ‘yurtdışı tehdit’ sınırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2013 00:00

Darbelere dayanak oluşturduğu savunulan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesi, askerin vatanı koruyup kollama görevini yurtdışı tehditle sınırlandıracak şekilde değiştiriliyor.

Haberin Devamı

Hükümetin dün TBMM’ye sunduğu tasarıyla 35’inci maddedeki, “Silahlı Kuvvetler’in vazifesi, Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamaktır” ifadesi şöyle değişecek: “Silahlı Kuvvetler’in vazifesi, yurtdışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır.”

YENİ ASKERLİK TANIMI

Yine İç Hizmet Kanunu’nun 2’nci maddesindeki, “Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir” şeklindeki askerliğin tanımı da “Harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir” şeklinde değiştiriliyor.
İl Özel İdaresi Kanunu’nda yapılan değişiklikle de birden fazla ili kapsayan olaylara müdahalede yetki, Bakanlar Kurulu’na aktarılıyor. Kanunun 11’inci maddesindeki, “Birden fazla ili içine alan olaylarda ilgili valilerin isteği üzerine aynı veya farklı askeri birlik komutanlarından kuvvet tahsis edilmesi durumunda iller veya kuvvetler arasında işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırması, emir komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer hususlar yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülür” ifadesindeki “Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından” bölümü, “Bakanlar Kurulu” olarak değiştiriliyor. Bunun PKK’nın geri çekilme sürecinde sivil ve askeri otoriteler arasında yaşanabilecek olası sıkıntıları gidermeye yönelik bir düzenleme olduğu yorumu yapılıyor. Aynı maddeye, “Bu fıkra uyarınca görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin, bu fıkra kapsamındaki faaliyetleri, askerlik hizmet ve görevlerinden sayılır” hükmü de ekleniyor.

Haberin Devamı

YAŞ’TA KÖŞK İMZASI

İç Hizmet Kanunu’nun 43’üncü maddesindeki, “TSK her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır” ifadesi de “TSK mensupları siyasi faaliyette bulunamaz” şeklinde değiştiriliyor. Tasarıyla, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla ilgili de değişikliğe gidilerek, “YAŞ kararları cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül eder” ifadesi eklendi.

Haberin Devamı

AYIPLANACAK KANUNLAR

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 35. maddede planlanan değişikliği yorumlarken, “Hukukumuzda halen ayıplanması gereken kanunlar, maddeler var” dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da düzenlemenin yeni yasama döneminde yasalaşacağını söyledi. 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!