Tevbe istiğfar duası nasıl yapılır? Tövbe istiğfar duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Güncelleme Tarihi:

Tevbe istiğfar duası nasıl yapılır Tövbe istiğfar duası Türkçe ve Arapça okunuşu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2020 12:36

Tevbe istiğfar duası okunuşu ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Mevldi Kandili 2020 yılında 28 Ekim’de idrak ediliyor. Müslümanlar bu tarihte bolca ibadet ediyorlar. Peygamber Efendimiz, ‘Günahlarından samimi olarak tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir.’ (İbn Mâce, Zühd, 30) buyurmuştur. İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek anlamına gelmektedir. Peki Tövbe istiğfar duası nasıl okunur?

Haberin Devamı

Tövbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı merak edilen konular arasında bulunuyor. Kaynaklarda içeriği bakımından istiğfar anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Bir tövbenin makbul olabilmesi için; işlenen günahı terk etmek, günah işlediğine pişman olmak, günahı bir daha işlememeye azmedip söz vermek gereklidir. Peki Tevbe istiğfar duası nasıl yapılır? İşte Tevbe duası Türkçe ve Arapça okunuşu

TEVBE İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI

Haberin Devamı

Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi.

Tevbe istiğfar duası nasıl yapılır Tövbe istiğfar duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN TEVBE DUASI

Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Seyyidü’l-istiğfâr” (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:

Haberin Devamı

Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)

Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.

BAKMADAN GEÇME!