TBD ve TBV susuyor, sansür sürüyor

Güncelleme Tarihi:

TBD ve TBV susuyor, sansür sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2008 00:00

İnternet’e sansür getiren yasa uyarınca kurulan İnternet Kurulu’nda koltuk kapan STK’lar susmakta ısrarlı.

AralarInda YouTube’un da bulunduğu yüzlerce sitenin sansürlenmesine yol açan 5651 Sayılı yasada TBV ve TBD’nin üye olmayı kabul ettiği İnternet Kurulu’nun, İnternet’in sansürlenmesinde etkin bir rol üstlenmek için kurulduğu açıkça tanımlanıyor.

İnternet Kurulu’nda kendilerine sus payı olarak sunulan koltuklara oturmakta sakınca görmeyen STK’lar bu konudaki sorularımızı ısrarla yanıtsız bırakmaya devam ederlerken, eleştirmekten korktuklara yasa İnternet sitelerinin ardı ardına kapatılmasına yol açıyor.

İnternet Kurulu’nun çalışma usul ve esasları 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 3348 Sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanmış. Her iki kanunun ilgili bent ve maddelerine bakıldığında ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. 3348 Sayılı yasaya göre Ulaştırma Bakanlığı, teknolojinin getirdiği yeni ulaştırma ve haberleşme hizmetleriyle ilgili olarak oluşturulacak politikaların tespitinde Bakanlık dışından tecrübeli ve yetişkin kişi ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı geçici danışma kurulları kurabilir.

Bu maddeden de anlaşılabileceği gibi İnternet Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı’na danışmanlık yapmak üzere oluşturulmuş, hükümete değil devlete bağlı bir yapı.

İspiyon için kurulmuş

İnternet Servis Sağlayıcıları Temsilcisi olarak İnternet Kurulu’nda yer alan Mehmet Çelebiler’e göre kurul üyeleri, üyeliklerinden dolayı herhangi bir gelir elde etmedikleri gibi, kurul dışında bir otorite tarafından görevden alınamayacakları için de düşüncelerini hür bir şekilde ifade edebiliyorlar. Fakat 5651 Sayılı yasaya baktığımızda Bakanlığın Kuruldan üstlenmesini istediği rolün bambaşka olduğunu görüyoruz. Yasada aynen şu ifadeler yer alıyor: "BaşkanlıkÉ bu Kurulca (İnternet Kurulu) izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak içeriğe haiz yayınların tespiti ve benzeri konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları alır." Yani devlet, İnternet Kurulu’nu İnternet ispiyonculuğu yapması için kurmuş.

İnternet Kurulu’nda yer alan tüm STK temsilcilerinin konuyla ilgili görüşlerine başvurmak istedik, ancak ısrarlı aramalarımıza karşılık TBD yönetimi ve ulaştığımız diğer STK’lardan görüş almak mümkün olmadı.

Akgül: Aykırı sesler tırpanlandı

İnternet Teknolojileri Derneği Başkanı Dr. Mustafa Akgül, yeniden yapılanmada eski Kurul üyeleriyle hiç görüşülmediğini, aykırı ses çıkaranların tırpanlandığını ve yeni Kurulun "bulunsun" diye kurulduğunu söylüyor. Akgül’e göre, Kurulun 5651 Sayılı yasaya son anda eklenmesi ve sansür kurulu bağlantılı bir misyonla kurulması şansızlık.
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!