Nüfus Hizmetleri Tasarısı yasalaştı

Güncelleme Tarihi:

Nüfus Hizmetleri Tasarısı yasalaştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2017 22:42

Muhalefet partilerinin ve kadın örgüterinin tepki gösterdiği il ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi veren Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda Değişiklik yapan Tasarı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Tasarıda tepkilere neden olan, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması şartları arasına, genel ahlak bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartını getiren düzenleme ise yasadan çıkarıldı. İstanbul’un Eyüp ilçesinin adı da “Eyüpsultan” olarak değiştirildi. Artık sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların (evde doğumlar gibi) doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılabilecek. Yasayla evlendirme memurlarının kapsamı genişletilerek, il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklendi.

Haberin Devamı

Yasayla evlendirme memurlarının kapsamı genişletilerek, il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklendi. Böylece müftülere de evlendirme yetkisi vermiş oldu. Yasayla, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda bulunan tanımlar gözden geçirilerek ifadeler güncellendi. Tanımlara, “Veri Paylaşımı Kurulu” ve “yetkili idare” tanımları eklendi. Elektronik ortamda tutulan aile kütüklerinde kişiye ait tek bir kayıt tutulacak, kişi ve olay kayıtları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile ilişkilendirilecek. Bu konuda İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Aile kütüklerinde yer alacak bilgilere velayete ve vesayete ilişkin bilgiler ilave edilecek. Velayet ve vesayeti gerektiren hallere ilişkin bilgiler sadece elektronik ortamda tutulacak.

BABA ADI VE SOYADI İLE NAKİL

Haberin Devamı

Uluslararası Koruma ve Yabancılar Kanunu kapsamındaki yabancılara kimlik numarası vermeye ve yabancılar kütüğüne kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak ancak diplomatik misyon mensupları bu hükmün kapsamı dışında olacak. Tanınan veya babalığa hükümle soybağı kurulan çocuklar, babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile nakledilecek. Kişiler, kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecek, sonucu fiziki veya elektronik ortamda mercisine verebilecek. E-devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus müdürlüklerinden alınmış diğer belgeler gibi aynı hukuki değere sahip olacak. Kurum ve tüzel kişiler, bu belgeleri sistemden temin edecek.

EYÜP EYÜPSULTAN OLDU

Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve kimlik kartı örneğine erişebilen kurum ve tüzel kişiler, bu belgeleri sistemden temin edecek. Buna göre, İçişleri Bakanlığı, merkezi veri tabanında tutulan verileri kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kurumlar ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilerin, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini ise kurumlar, bankaların, sigorta ve emeklilik şirketleri ile bakanlıkça belirlenen adrese dayalı kamu hizmeti sunan kuruluşların paylaşımına açabilecek. Türk vatandaşlığını kaybedenler, milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek hali bulunmaması halinde, ülkede ikamet etme şartı aranmaksızın yeniden vatandaşlığa alınabilecek. Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam 12 ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilecek. İstanbul’un Eyüp ilçesinin adı da “Eyüpsultan” olarak değiştirildi.

Haberin Devamı

DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI ZORUNLU

Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların (evde doğumlar gibi) doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılabilecek. Beyanın teyidi amacıyla mülki idare amirinin emriyle, aile hekimlerinin aracılığıyla araştırma yaptırılacak. Bu düzenleme muhalefet ve AK Parti’nin verdiği ortak önergeyle değiştirildi. Önergeyle değiştirilen kanundaki düzenlemeye “zorunluluk” şartı eklendi. Buna göre; her sözlü beyanda, mülki idare amirinin emri ile aile hekimlerince beyanların doğruluğunun araştırılması zorunlu olacak.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

BAKMADAN GEÇME!