MHP’den yeni parti programı

Güncelleme Tarihi:

MHP’den yeni parti programı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 07:00

MHP, 14’üncü Olağan Büyük Kurultayı ile birlikte yeni parti programını da hazırladı.

Haberin Devamı

“Milli Yükseliş İradesi” temalı yeni programda yer alan bazı tespitler ve öneriler özetle şöyle:

-Hukukun üstünlüğünü ve adaleti her alanda hâkim kılmak, demokratik standartları yükseltmek, Cumhuriyet’in temel niteliklerini muhafaza etmek, kuruluş ilkelerine sahip çıkmak, bağımsız ve tarafsız yargının tam anlamıyla tesisini sağlamak temel hedeflerimizi oluşturmaktadır.

- Katılımcı, kapsayıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin özüne ve ruhuna uygun, demokratik, yeni bir anayasa yapılmasını milletimize karşı bir mükellefiyet olarak görmekteyiz.

DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILMALI

- Kuvvetler ayrılığı ilkesi, demokratik hukuk devletinin hayatiyet kaynağı ve yaşam sigortasıdır. Devletin üç temel fonksiyonu olan yasama, yürütme ve yargının görev ve yetkilerinin en rasyonel şekilde dengelenmesi ve bunların uyumlu bir şekilde icra edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Haberin Devamı

- Milletvekili dokunulmazlığının, kamu vicdanının kabul edeceği makul esaslara bağlanması ve TBMM içerisindeki yasama ve denetleme faaliyetlerinin dışında kalan hususlardaki dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğine inanmaktayız.

- Hukukî yardım müessesesi içinde ‘aile avukatlığı’ oluşturulmasını öngörüyoruz.

LİYAKAT KURULU OLUŞTURULMALI

- ‘Liyakat Kurulu’ oluşturulmalı.

- Milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin merkez yönetimlerinde, il ve ilçe teşkilatında görevli başkan ve yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey kamu görevlilerinin, görev öncesi ve görev sonrası mal bildirimlerinin kamuoyuna açıklanması sağlanacaktır.

- Siyasi partilerin ve siyasetçilerin gelir kaynaklarının ve seçim harcamalarının denetim altına alınarak kamuoyunun bilgisine sunulması sağlanacak.

- Gençlik, sosyal medyanın olumsuz etkisi ile internet ve teknoloji kullanımına bağlı dijital risklere karşı korunacak. 

MİLLİ KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ

- Türk kültürü ve sanatının yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Milli Kültür Endüstrisi oluşturulacaktır.

- Sanat ve sanatçıların milli değerlerle barışık ve toplumu ortak değerler etrafında kenetlenmeye yönlendirmesi esastır.

Haberin Devamı

- Her ailenin yeterli ve sürekli bir gelire sahip olması temin edilecek, ev hanımlarının ev işleri ‘çalışma’ kapsamında değerlendirilecek ve işsiz her aileden bir kişiye iş verilecek. 

SOSYAL MEDYA SORUMLULUĞU

- Sosyal medya ve dijital platformlar dahil kitle iletişim araçlarının, kültürel değerlerimizin yaşanmasında toplumsal sorumluluk içinde yayın yapmaları sağlanacak. 

- Eğitim dili Türkçe olup, Türkçe’den başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.

- Partimiz, düzensiz göç olgusunu, işgücü piyasası için bir risk, asayiş ve aynı zamanda da demografik beka nedeniyle milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren bir mesele olarak değerlendirmekte, bu çerçevede etkin tedbirlerin alınması gerektiğine inanmaktadır.”

BAKMADAN GEÇME!