Menenjit nedir, belirtileri nelerdir?

Güncelleme Tarihi:

Menenjit nedir, belirtileri nelerdir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2018 15:07

Menenjit mikropların beyin zarını ve beyini enfekte etmesi sonucunda oluşan hastalık tablosudur. Bakteri, virüs veya mantar gibi birtakım enfeksiyon etkenleri menenjit yapabilir. Mikrobun tipine göre hastalığın seyri ve tedavisi değişebilmektedir. Bakteriyel menenjit erken evrede tedavi edilmediğinde başta işitme kaybı, beyin hasarı ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalık tablosudur.

Haberin Devamı

 

Birincisi çok tehlikelidir ve aniden başlar, baş ağrısı, şok tablosu ve bütün vücutta çürüğe benzer morluklar oluşabilir. Bazen 12 saat gibi kısa sürede ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle acil tedavi çok önemlidir. Meningokok menenjiti bulaşıcıdır ve hastayla teması olan hasta yakını ve sağlık çalışanlarının antibiyotikle korunmasını gerektirir.

İkinci ve daha sık görülen tipi olanlar; bir iki günlük nezleye benzer şikayetler ile hastalık tablosu ortaya çıkar. Beraberinde şiddetli baş ağrısı, kusma ve döküntü olabilir. Tanı belden, beyin – omurilik sıvısının alınması ve mikropların görülmesiyle konur.

Pnömokok menenjiti denilen menenjit genelde 45 yaşın üstündeki hastalarda daha sıktır. Tehlikelidir ve yüzde 25 hastada birtakım kalıcı hasarlar oluşturabilir. Fazla bulaşıcı değildir, salgın görülmez, koruyucu tedaviye gerek yoktur. Hemofilus influenza menenjiti ise genellikle 4 yaşın altındaki çocuklarda oluşabilir.

Haberin Devamı

Tüberküloz (verem) menenjiti, ender görülen önemli bir menenjit türüdür. Belirtiler çok belirsiz olabilir ve hasta kendini kötü hissedinceye kadar birkaç hafta geçer. Tanı yine beyin omurilik sıvısının incelenmesiyle konur ve tedavisi uzun süreli (1 yıl) antibiyotik kullanılması ile olmaktadır.

Şikayetler:

Yüksek ateş,
Halsizlik,
Baş ağrısı,
İştahsızlık
Basmakla solmayan döküntü,
Ensede ağrı,
Başı öne eğememek,
Işık hassasiyeti,
Sersemlik hissi,
Zihin bulanıklığı,
Havale geçirme.

TANISI İÇİN NE YAPILMALIDI?

Deneyimli bir doktor tarafından fizik muayene yapılması gerekmektedir. Doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda belden sıvı alma işlemi ve bu sıvının laboratuvar incelemesi ile olabilmektedir. Bu işlem öncesi kan testleri ve beyin tomoğrafisi tetkikleri yapılmalıdır.

 

TEDAVİSİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Hayati tehdit edebilen bir durum olduğu için tedavi ancak hastane koşullarında sıkı takip altında yapılabilmektedir Bakteri­lerle oluşan menenjitlerde hastalığın olası gidişi tanının zamanlamasına ve tanı ile tedavi arasında geçen süreye bağlıdır. Her geçen saatin bile büyük önem taşıdığı bu hastalıkta tanının bir an önce konulup teda­viye başlanılması çok önemlidir. Uygun antibiyotik se­çimi için gerekli olan laboratuvar testle­rinin hemen sonuç vermemesi nedeniy­le, menenjitlerin büyük çoğunlukla en sık hastalık yapan mikroplar düşünülüp tedavi buna göre düzenlenir.

Haberin Devamı

TEDAVİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Doktorunuz tarafından planlanan tarihlerde kontrollere gelmeniz gerekmektedir. Uzun süre istirahat edilmelidir. Eve dönüşten sonra bir süre daha tam olarak iyileşmiş hissedilmeyebileceği unutulmamalıdır. Devam eden baş ağrıları için sadece doktorunuz tarafından tavsiye edilen ağrı kesiciler kullanılmalıdır.

Menenjite Karşı Aşılama

Menenjite neden olan bazı mikroplara karşı aşı vardır ve % 95 oranında koruyucudur. Özellikle hac ve umre ziyaretine gidecekler ile akdeniz anemisi gibi hastalığı olanlar, dalağı olmayan, bağışıklık sistemi düşük olan hastalara menenjit aşısı yapılması önerilmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!