İBB 500 zabıta alımı yapıyor | İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı

Güncelleme Tarihi:

İBB 500 zabıta alımı yapıyor | İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2018 11:53

İBB, kendi bünyesindeki boş kadrolarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre, boş kadrolara açıktan atama yoluyla 500 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Peki, İBB zabıta alım ilanı başvuru şartları neler?

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yayınladığı ilanla çeşitli bölümlerden mezun zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek ve alımlarda KPSS türü, KPSS taban puanı ve bazı şartlar dikkate alınacak. İşte, İBB zabıta alım ilanı hakkında merak edilen detaylar...

İBB ZABITA ALIMI

İBB boş Zabıta Memuru kadroları için alım ilanı yayımladı. Söz konusu ilanın ardından çok sayıda kişi, ilana başvuru şartlarını ve detayları araştırmaya başladı. İBB'den konu hakkında yapılan açıklama şöyle;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Haberin Devamı

İBB 500 zabıta alımı yapıyor | İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı

İLANIN TAM HALİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar 1/8/2018 – 15/8/2018 tarihleri arasında, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 9/8/2018 – 15/8/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri arasında) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak,

Haberin Devamı

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Haberin Devamı

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

İlan edilen zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

Haberin Devamı

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (27/8/1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, 1/8/2018 – 15/8/2018 tarihleri arasında http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Nüfus cüzdanı aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

Haberin Devamı

Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!