Devletin yanıtı gelmeden dava açılmaz

Güncelleme Tarihi:

Devletin yanıtı gelmeden dava açılmaz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2019 08:00

Danıştay 5’inci Dairesi, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kapatılan ve/veya Hazine’ye devredilen kurum, kuruluş, şirketlerden alacağı olan binlerce vatandaşla, kapatılan iş yerlerinde çalışan işçilerin hak aramak üzere açtığı davalara ilişkin kritik bir karara imza attı.

Haberin Devamı

‘60 GÜN’ KURALINA SINIR

Danıştay, idarenin 60 gün içinde cevap vermemesi halinde vatandaşın talebinin reddedilmiş sayılacağı ve idari yargıda dava açabileceğine dönük 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki kuralın, FETÖ bağlantısından kapatılan kurum, kuruluş ve şirketlerden alacak iddiasıyla açılacak davalarda geçerli olmadığına karar verdi. Danıştay, dava açmak için yetkili idari merciler tarafından verilecek cevabın beklenilmesinin ‘ön koşul’ olduğu, idarece 60 gün içinde cevap verilmediği gerekçesiyle dava açılmayacağına hükmetti. Danıştay Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine, Şanlıurfa’da OHAL KHK’sı ile kapatılan bir tıp merkezinden işçilik alacağı bulunan İ.A.’nın davasını, ‘idarenin 60 gün içinde yanıt vermediği ve talebin zimmen ret’ edildiği gerekçesini yerinde bulup görüşülmesini isteyen Şanlıurfa 2’nci İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. Danıştay Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma temyiz başvurusu üzerine verilen bu örnek kararı benzer davalarda, hak aramak için ilgili idarenin yanıtının alınmasını ve 30 gün içinde idari yargıda dava açılmasını, dava şartı olduğunu kayda geçirdi. Artık vatandaşlar bu tip davalarda önce ilgili kuruma başvurup ancak yanıt geldikten sonra idari yargıda dava açabilecekler.

Haberin Devamı

BİRİNDEN RET DİĞERİNDEN KABUL

Darbe girişimi sonrası Şanlıufa’da kapatılan tıp merkezinde bir dönem işçi olarak çalıştıktan sonra sözleşmesi feshedilen İ.A., 20 Şubat 2016’da Şanlıurfa 3’üncü İş Mahkemesi’nde, şirket aleyhine 2 bin 800 liralık işçilik alacağı davası açtı. Mahkeme davayı reddederken, davacının 675 sayılı OHAL KHK’sı çerçevesinde 30 günlük hak düşürücü süre içerisinde işçilik alacağının tahsili için idareye (Defterdarlık) başvurmasını ihtar etti. Bunun üzerine İ.A., KHK’da öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde Şanlıurfa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’ne 21 Şubat 2017’de başvurdu. İ.A. davalı idarece 60 günlük süre içinde cevap verilmemesi üzerine bu kez ‘zımnen ret’ işleminin iptali ile fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile 2 bin 800 lira alacağı için ikinci kez mahkemeye gitti. Şanlıurfa 2’nci İdare Mahkemesi, davayı kabul etti ve idarenin ‘zimmen ret’ kararını iptal ederek davayı esastan karara bağladı. Danıştay Başsavcılığı bu kararı kanun yararına bozma istemiyle Danıştay 5’inci Dairesi’nde temyiz etti. Danıştay, başsavcılığı haklı buldu ve Şanlıurfa İdare Mahkemesi’nin kararını bu yönüyle bozdu. 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!