Adrese dayalı lise sorgulama 2021 ekranı ne zaman açılacak?

Güncelleme Tarihi:

Adrese dayalı lise sorgulama 2021 ekranı ne zaman açılacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2021 17:51

Adrese dayalı lise sorgulama ekranı, 2021 LGS kapsamında ter döken pek çok öğrenci için kritik bir önem arz ediyor. Öğrencilerin LGS tercihleri kapsamında muhakkak yer vereceği adrese dayalı liseler, ikametin en yakınındaki okulu ifade edecek. Peki, MEB tarafından adrese dayalı lise sorgulama 2021 ekranı ne zaman açılacak?

Haberin Devamı

Adrese dayalı okullar ve liseler için sorgulama ekranı, MEB tarafından erişime açılacak. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı LGS sınav sonuçları sonrasında öğrenciler, kayıt alanı içerisindeki okulları araştırmaya başladı. Peki, adrese dayalı liseler nereden ve nasıl sorgulanabilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA

Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, Temmuz ayı içerisinde yayımlanacak. Sınavsız okul boş kontenjan bilgileri üzerinden kolayca görüntülenebilecek.

Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası önem arz edecek.

Bu aşamaların ardından il ve ilçe bilgileri giriliyor, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Meslek Programı seçeneklerinden birisi işaretlenecek.

Kayıt alanı aracılığıyla, kayıt alanındaki, komşu kayıt alanındaki ve kayıt alanı dışındaki okullar görüntülenebilecek.

Adrese dayalı okullar Temmuz ayında E-Okul'da olacak.

Haberin Devamı

Bilfen Ortaokulları bölüm başkanları LGS’yi şöyle değerlendirdi:

MATEMATİK BELİRLEYİCİ OLACAK
İbrahim Eser (Bilfen Ortaokulları Matematik Bölüm Başkanı): 2021 LGS matematik sorularının belirleyici olduğu bir sınavdı. Son üniteden (6’ncı Ünite- Dönüşüm Geometrisi Geometrik Cisimler) soru yer almazken sınavın geneli kazanımlara uygundu. Sorularda yüksek çeldiricilerin yer aldığı ortamlara yaratılmış. Örneğin “birbirinden farklı, birden farklı” gibi ifadeler kullanılmış. Veri analiz sorularının dışında günlük hayat becerileri içeren soru tiplerinden uzaklaşılmış, matematiksel şekillere önem verilmiş, mantık muhakemenin ön plana çıktığı bir sınav hazırlanmış. 9 zor sorunun yer aldığı güçlük derecesi yüksek bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Soruların neredeyse tamamında birden fazla öncülün kullanılmış olması sorularımızın güçlük derecesini de artırmış. Buradaki öncüller soruları çözerken birden fazla kazanımın bir arada düşünülmesini gerekli kılmış. Kısacası bu sınavdan matematik sezgisi yüksek, soruyu çözmeye başlamadan önce bu öncüllere dikkat ederek planlama yapabilen öğrenciler başarıyla çıkacaktır.

Haberin Devamı

BASİT MAKİNELER ELEYİCİ OLDU
Yasemin Dündar (Bilfen Ortaokulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı: 2021 LGS Fen Bilimleri sınavı kazanımlara uygun hazırlanmasına rağmen günlük yaşamdan uzak, bilgi ve yoruma dayalı sorulardan oluşmuş. Tüm ünitelerin sınava dahil olacağı bilgisi verilmesine rağmen son ünite olan “Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi” ünitesinden soru sorulmamış. Soruların kurgu kısmında görsellerden daha az yararlanılıp sözel anlatıma çok fazla yer verildiği görülüyor. 4’üncü yılında olan LGS sorularında ve “Ölçme Değerlendirme Merkezi”nin yayımlamış olduğu örnek sorularda da görsel çizimlerin ön planda tutulmasına öğrenciler alışkınlardı ancak bu sınavda görsellere çok fazla yer verilmemesi öğrencileri şaşırtmış. Öğrencilerden alınan bilgilere göre A kitapçığı 15’inci soruda yer alan basit makine düzeneği sorunun güçlük derecesini artırmış. Genel olarak Fen Bilimleri sınavında 3 sorunun eleyici olduğu, diğer soruların beklenen düzeyde olduğunu söylenebilir.

Haberin Devamı

TÜRKÇE SORULARI TERLETTİ
Sündüs Demirdağ Tunçer (Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı): 2021 LGS’de Türkçe sınavının tamamının anlam bilgisi sorularından oluşuyor. Sınavda “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Sözel Mantık Muhakeme, Grafik Okuma” başlıklarından soru sorulurken “Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri ve Edebî Türler” konularından hiç soru sorulmamış. Bakanlığın yaptığı açıklamaya uygun olarak dil bilgisi sorusu sorulmadığını ve metinlerin de kısaldığını görüyoruz. Ancak metinler kısalırken soruların zorluk derecesinin arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sınavın genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluşmuş. Özellikle öğrencilerden aldığımız bilgiler doğrultusunda A kitapçığı 6, 18, 19 ve 20’nci sorular Türkçe sınavı için ayırt edici nitelikte. Sorular, öğrencilerin seçenekleri her yönüyle değerlendirerek analiz etmesini gerektiriyor. Özellikle Grafik Okuma sorularının Türkçe becerilerini ölçmenin yanı sıra dikkat gerektiren sorular olduğunu görüyoruz. Türkçe sınavının; okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek çocukların fark yaratacağı ayırt edici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.

Haberin Devamı

ŞIKLAR BİRBİRİNE YAKIN
Esra Kızıltaş (Bilfen Ortaokulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı): Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde, “Kaza ve Kader” inancı ünitesinden 2 soru, “Zekât ve Sadaka” ünitesinden 2 soru, “Din ve Hayat” ünitesinden 4 soru, “Hz. Muhammed’in Örnekliği” ünitesinden 2 soru, olmak üzere toplam 10 soru sorulmuş. “Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri” isimli son üniteden soru sorulmamış. Sorular müfredata uygun olup sınav okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluşmuş. Özellikle şıklar anlam açısından birbirine yakın ve uzun olduğu için dikkat gerektiren ve orta zorlukta bir sınav olarak değerlendirebiliriz.  LGS’de Din Kültürü dersinin müfredattaki konularına hâkim olan, ayet, hadis ve dinî metinleri konularına göre ayırabilen, dinî bir metin içerisinde ya da ayetlerde yer alan kavramları bağlamdan hareketle yorumlayabilen, ayet, hadis ve dinî metinlerde belirtilen konulara dikkat ederek doğru çıkarımlar yapabilen öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersine adına bu sınavda başarıyı yakalayacağı kanaatindeyiz.

Haberin Devamı

TARİH DERSİNİN HAKKINI VEREN SORULAR
Havva Güneş (Bilfen Ortaokulları Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı): 2021 LGS’de sorulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları 8’inci Sınıf müfredatına ve öğretim programına uygun. Sorular kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. Ancak 7’nci ünite “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesinden herhangi bir kazanıma ait soru yer almamış. Tarihsel bilgi birikimine sahip öğrencilerin akademik seviyesini ve yorum gücünü iyi ölçen sorulardan oluşan bir sınavdır. Sınavda yer alan sorularda verilen bilginin analiz edilerek öğrencilerin düşünme becerisi, alan ve kavram bilgisinin iyi sorgulandığı görülüyor. Bunun yanı sıra sorular doğrudan bilgiyi sorgulayan değil, öğrencinin tarihî bilgisini kullanmasını ve analiz yeteneğini de ölçen sorulardan oluşmuş. Öğrencinin harita okuma becerisi ve tarihi bilgisini harmanlayan soru da yer alıyor.

BAŞARININ ANAHTARI: KELİME BİLGİSİ, DİKKAT VE DOĞRU ZAMAN YÖNETİMİ
(Bilfen Ortaokulları İngilizce Bölüm Başkanı) Mediha Narin: Bu yıl öğrencilerimiz, MEB’in yapmış olduğu açıklama doğrultusunda LGS İngilizce Testinde 2020-2021 eğitim döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitimde işlenen tüm konu ve kazanımlardan sorumlu oldular. LGS İngilizce testi MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış. Sınav tamamen MEB ders kitabıyla uyumlu. LGS İngilizce Testinde sorular, MEB kitabında bulunan ilk 9 üniteden hazırlanmış olup, ilgili ünitelere ait kazanımlar dengeli bir şekilde test edilmiş. LGS İngilizce Testinde 10’uncu üniteden herhangi bir soruya yer verilmemiş. Sorular incelendiğinde, oldukça anlaşılır ve net olduğu gözlemleniyor. Sınavda, öğrencilerin kelime bilgilerini ve dikkatlerini ölçen sorulara yer verilmiş. Hedef kelimelere çalışmış, yönerge ve seçenekleri dikkatli bir şekilde okuyup soruları çözmüş olan öğrencilerin sınavda başarılı olacaktır.

Nesibe Aydın Okulları’ndan uzmanlar LGS’yi şöyle değerlendirdi:

MATEMATİK YAPAN KAZANIR
2021 LGS Matematik sorularının MEB’in yayımladığı kazanımlara uygun, dikkatli okunduğunda hızlı yorumlanabilen, görsellerle desteklenerek günlük yaşam ile ilişkilendirilmiş sorulardan oluştuğu gözlemlendi. Soruların, kazanım bilgisi ile üst düzey düşünme, problem çözme, doğru yorumlama ve dikkat becerilerini de ölçer nitelikte olması matematiğin belirleyici olmasında büyük rol oynadı. Geçen yıllardan farklı olarak zor soruların bulunduğu matematik bölümünde, her sene olduğu gibi bu sene de görsel ağırlıklı sorular dikkat çekti fakat son ünitenin alt öğrenme alanlarından olan Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler konularından soru gelmediği görüldü. Üst düzey düşünme ve analiz etme becerisi gerektiren soruların olduğu sınavda, zorlayıcı soruların bulunduğu matematik testi belirleyici oldu. 2021 LGS Matematik bölümü soruları gösteriyor ki; okuduğunu anlayan, doğru yorumlayan, zamanı iyi yöneten ve problem çözme becerisine sahip olan öğrenciler başarılı olacaktır.

TÜRKÇE DİKKAT ÖLÇTÜ
2021 LGS Türkçe bölümünün, 2020 Liselere Geçiş Sınavından daha kolay olduğu gözlemlendi. MEB’in yayımladığı örnek sorulara paralel hazırlanan sınavda, okuma – anlama kazanımlarına yönelik sorularda kullanılan metinlerin önceki yıllarda uygulanan merkezi sınav sorularından daha kısa olduğu görüldü. 2021 LGS kazanım listesinde olmasına rağmen Söz Sanatları, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri ve Metin Türleri konularından soru sorulmaması dikkat çekti. Pek çok soruda öngörüldüğü gibi muhakeme, akıl yürütme becerisi ön plana çıktı. Sınav soruları, ezberci yaklaşımdan her geçen yıl biraz daha uzaklaşıldığını gösterdi. Görsel okuma sorularının 2020 LGS’ye göre daha az kullanılması da dikkat çeken başka bir yöndü. MEB analitik düşünme becerisine sahip olmanın önemini bir kez daha hissettirdi. 

FEN BİLİMLERİ TERLETTİ
Gündelik hayatla ilişkilendirilen 2021 LGS Fen Bilimleri testinde, MEB tarafından yayımlanan örnek sorulardan farklılık gösteren sorular da oldu. Kazanımlarda yoğun olarak vurgulanan beceri temelli soruların çokça geldiği sınavda, çeldirici şıkların kuvvetli olması Fen Bilimleri bölümünün zorluk derecesini arttırdı. Görsellerle zenginleştirilen, analiz ve bilimsel düşünme yeteneğini ölçen soruların çokça bulunduğu sınavda, bilgiyi ezberleyen değil, okuduğunu anlayıp anladığını dikkatli aktarabilen öğrencilerin başarılı olacağını gösterdi. Geçmiş yıllara nazaran öğrencileri zorlayan, alışılagelmiş soruların dışında soruların da bulunduğu 2021 LGS Fen Bilimleri bölümünde, yorum gerektirdiği için kazanım sınırlarını zorlayan soruların olduğu ve son ünite olan “Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi”nden soru sorulmaması dikkat çekti. 

İNGİLİZCE, ÖĞRENCİLERİN YÜZÜNÜ YİNE GÜLDÜRDÜ
2021 LGS Yabancı Dil (İngilizce) sorularında, okuduğunu anlamaya ve yorum yapmaya dayalı sorulara ağırlık verildiği görüldü. Toplamda 10 üniteden oluşan MEB’in açıkladığı İngilizce müfredatının, son ünitesi olan “Natural Forces”dan soru gelmedi. Yayımlanan örnek sorulara benzer nitelikte, öğrencilere moral veren sorulardan oluşan İngilizce bölümünde; diyalog tamamlama, davetiye yorumlama, karşılaştırma yapma, görsel okuma ve olumlu-olumsuz soru köklerine yer verildi. İngilizce sorularının geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi öğrencileri zorlamadığı ve belirtilen kazanımları ölçtü.

SONUNDA HARİTALI SORU GELDİ
2021 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları, yıl boyunca MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermesine rağmen geçmiş yıllardaki merkezi sınavlardan farklılık gösterdi. Öğrencileri çelişkiye düşürecek herhangi bir soruya rastlanmayan sınavda her bir sorunun, sadece bir kazanımı ölçtüğü, sınavın kapsam geçerliliğinin geçmiş yıllardan daha yüksek. Harita okuma becerisini ölçen ve yıllardır örnek sorularda yer almasına rağmen merkezi sınavda çıkmayan haritalı soru sonunda geldi. 2021 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının tamamı, anlama ve kavrama düzeyinde olduğu için yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav oldu.

DİN KÜLTÜRÜ RAHATLATTI
Din kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, MEB’in yayınladığı örnek sorulara benzerliğiyle dikkat çekti. Soruların kazanımlara uygun, yoruma dayalı olduğu ve yorumlarken bilgiyi de kullanmayı gerektiren sorulardan oluştuğu gözlendi. Din ve hayat ünitesiyle bağlantılı ‘’zarurati hamse’’ ifadesi öğrencilerin çok karşılaşmadıkları bir ifade olduğu için bu soruda öğrenciler bir an olsun duraksamış olsalar dahi,  sözcüğün anlamı sorunun genelinden rahatlıkla çıkartılabilecek şekildeydi. Sınavda, 5’inci ünite olan “Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri”nden soru gelmedi. Her bir sorunun, sadece bir kazanımı ölçtüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları açık, anlaşılır ve beklendiği gibiydi. 

Uğur Okulları sınavlar ve yayınlarında sorumlu genel müdür yardımcısı Adil Kurt ve akademik kurul üyeleri LGS sorularını şöyle değerlendirdi:

MATEMATİK VE FEN BELİRLEYİCİ OLACAK
Adil Kurt (Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı): LGS bu yıl da okullarımızda Covıd-19 nedeniyle gerekli önlemler alınarak gerçekleştirildi. LGS’ deki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuş. MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorular ve çalışma fasikülü sorularıyla genel anlamda uyumlu sorular sorulduğu gözlemleniyor. LGS’nin geneline bakıldığında matematik dersinin uzun ve zaman alıcı sorulardan oluşması nedeniyle öğrenciler matematikte zorlanmış. Fen bilimleri dersinde ise soruların geçen seneye göre zorluk derecesinin daha fazla. Ayrıca matematik ve fen bilimleri derslerinin son ünitelerinden soru sorulmamış. Bu nedenle öğrencilerin sıralamalarını matematik ve fen bilimleri dersleri belirleyecek. Türkçe dersinde okuma becerisi güçlü, dikkat becerisi yüksek öğrencilerin yapabileceği tarza sorulardan oluştuğu gözlemleniyor. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde genel olarak paragrafı yorumlamaya, harita okur yazarlığı ve tablo grafik okumaya dayalı, İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden de düzenli çalışan, dikkatli olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği tarzda sorular sorulmuş. Düzenli kitap okuyan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi değerlendirme konusunda daha başarılı olacaklarını bu sınavda da gözlemlemiş olduk.

DÜZENLİ ÇALIŞANIN RAHAT EDECEĞİ BİR SINAV
Handan Büke (Uğur Okulları Türkçe Ortaokul Akademik Kurul Üyesi): 20 sorudan oluşan Türkçe dersi soruları, pandemi sürecinden dolayı dil bilgisi konuları dışındaki konulardan oluşmuş. Sorular, her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösteriyor. Sorular; okuma becerisini ölçme, tablo- grafik yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, sözel mantık yorumlamaya tarzında hazırlanmış. Metin yorumlama sorularında güncel konulara da yer verilmiş. Salt görsel yorumlama ya da metin üzerinden görsel çıkarımı sorularına yer verilmemiş. Okuma, anlama, yorumlama sorularına yer verilmişt. Dil bilgisi, yazım – noktalama sorularına yer verilmemişt. MEB konu ve kazanımlarına genel anlamda uyulmuş. Sözel mantık yorumlama soruları örnek sorularda yer verildiği gibi. Sınavın genelinde öğrencinin okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan, öğrenciye çıkarım yaptıran tarzda sorulara yer verilmiş. Özellikle 2-3 soru seçici olmuş. Düzenli çalışan, dikkatli okuyan öğrencilerin zorlanmadan yapabilecekleri bir sınav.

MÜFREDATLA PARALEL
Burcu Aksoy Sertkahya (Uğur Okulları Sosyal Bilgiler Ortaokul Akademik Kurul Üyesi): T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirtmiş olduğu kazanımlara, müfredata ve yıl içinde yayımlanan örnek sorulara (harita ve görsellerden oluşan) uygun sorular sorulmuş. Sınavda, paragrafların genel olarak uzun olduğu ve bilgiyi yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik soruların sorulduğu görülüyor. Paragraflarda ise cümleler açık ve net biçimde ifade edilmiş olup dikkat gerektiren bir iki soruya da yer verilmiştir. Ayrıca harita sorusu sorularak öğrencilerin harita okuryazarlığı bilgisi de ölçülmeye çalışılmış. Sorular, tablo, şema ve harita ile desteklenmiş. Son ünite “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesinden hiç soru sorulmamış. Yıl boyunca konu eksiği bulunmayacak şekilde çalışan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuş.

SORULAR GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLİ
Muhammed Yasin Bekir (Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortaokul Akademik Kurul Üyesi): 2021 LGS’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde yer alan soruların tamamı MEB kazanımlarına bağlı kalınarak ve yıl içerisinde yayınlanan örnek sorulara benzer tarzda hazırlanmış. Sorular genel olarak öğrencilerin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik şekilde hazırlanmış. Ayrıca bazı sorularda metin, ayet ve hadis kullanılarak kazanımlar günlük hayatla ilişkilendirilmiş. 2021 LGS’de “Kader İnancı” ünitesinden 2 soru, “Zekât ve Sadaka” ünitesinden 4 soru, “Din ve Hayat” ünitesinden 3 soru ve “Hz. Muhammed’in Örnekliği” ünitesinden 1 soru sorulmuş. Müfredat dâhilinde olan “Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri” ünitesinden ise hiç soru sorulmamış. Yıl boyunca 8’inci Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin kazanımlarını eksiksiz bir şekilde öğrenen öğrencilerin soruları kolaylıkla cevaplayabileceğini söyleyebiliriz. 

KAFA KARIŞTIRMAYAN SORULAR
Serra Erdem (Uğur Okulları Yabancı Dil Ortaokul - Lise Akademik Kurul Üyesi): LGS 2021 İngilizce sorularını incelediğimizde ilk olarak dikkatimizi çeken son soru hariç diğer tüm sorularda soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru köklerine yer verilmemiş ve tablo/ grafik okuma sorularının kullanılmamış olmasıdır. Genel anlamda karşılıklı geçen bir diyalogu/konuşmayı ve ilgili cümleyi tamamlama soruları veya okuduğunu anlama ve çıkarım yapma sorularıdır. Çeldirici soru içermeyen, net sorulardan oluşan bir sınav uygulanmıştır.  Akademik yıl boyunca düzenli çalışan tüm öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği, üst düzey dikkat becerisi gerektirmeyen sorular sorulmuş.

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI OLAN BAŞARILI OLUR
Zuhal Namlısoy (Uğur Okulları Matematik Ortaokul Akademik Kurul Üyesi): Sorular dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektiriyor ve aynı zamanda her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösteriyor. Problemler gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiş. Öğrencilerin doğru çözüme ulaşabilmesi, muhakeme gücünün iyi derecede olmasına bağlı. Sentez ve analiz yapabilen öğrencilerin soruları rahatça çözebilecekleri gözlemleniyor. 7’nci sınıf kazanımlarına hakim olan öğrencilerin daha başarılı olabileceği anlaşılıyor. Soruların çözümü için gerekli bilgiler sorunun üst kısmında verilmiş. Son ünitedeki Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler konusundan soru sorulmamış. Kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi yönetme konusunda daha başarılı olacağı açıktır. Sınavda birkaç soru dışında çözümü zaman alan, uğraştırıcı sorular bulunmuyor. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiç bir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. Bu sınavda matematik özellikle zaman yönetimi açısından eleyici olacaktır.

ORTA DÜZEY ZORLUKTA
Filiz Polat (Uğur Okulları Fen Bilimleri Ortaokul Akademik Kurul Üyesi):
2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında 8’inci Sınıf öğrencilerine uygulanan LGS sınavında sayısal bölümün Fen Bilimleri sorularının Milli Eğitim Bakanlığı'nın konularına ve kazanımlarına uygun olarak hazırlandığını görüyoruz. Öğrencilere son ünite olan Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisinden soru sorulmamış. DNA ve Genetik Kod ile Madde ve Endüstri ünitelerine ağırlık verilmiş. LGS sınavındaki fen bilimleri soruları yıl içerisinde MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara ve her ünite için hazırlanan il bazlı sorulara benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.  Bilimsel deney düzeneklerinin olduğu soruların bazılarında görsellerin kullanılmadığını ve soruların anlatımlar üzerinden kurgulandığını görmekteyiz. Sorular; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçüyor. Ayrıca bazı sorularda grafikler ve tablolar kullanılarak analitik düşünme becerisini geliştirme de ölçülmüş. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeleri ve anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiş. Bazı sorularda ise günlük hayatımızdan örneklere yer verilirken güncel konulara da değinilmiş. Deney düzenekleri içeren sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin doğru tespit edilmesi sorunun çözümünde oldukça önemli. Sorulardan bazıları uzun paragraflardan oluşuyor. Bu soruların dikkatli okunması öğrencileri doğru cevaba ulaştıracaktır. Öğrencileri zorlayan ve çeldiricisi güçlü olan soruların olduğunu görüyoruz. Fen Bilimleri sınavının tamamını değerlendirdiğimizde sınavın orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz. 

Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları LGS sözel sorularını şöyle değerlendirdi:
DİKKAT VE ODAK GEREKTİREN SINAV
Tülay Uğurludural (Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı): Bu yılki Liseler Geçiş Sistemi (LGS) Türkçe sınavının, konu kapsamı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda daraltılan kazanım içeriğine uygun sorulardan oluşmuş. Sınavda okuma anlama sorularına ağırlık verildi; metin türleri, dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretlerine ait sorulara hiç yer verilmemiş. Türkçe sınavında daha çok kısa metinlerden oluşan klasik soru tiplerine yer verilmiş olmakla birlikte bazı soruların çeldiriciliğinin oldukça kuvvetli. Sözcük dağarcığı zengin ve kavram bilgisine sahip öğrenciler, metin sorularında daha kolay çıkarımda bulunabilmişler. Tablo ve grafik soruları, aynı zamanda dikkati de ölçtüğü için bu soruların sınavın ayırt edici soruları olduğu söylenebilir. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısına dikkat edip odaklanarak okuyan, anahtar ifadeleri göz önünde tutarak metni değerlendiren öğrenciler; bu sorularda öne çıkacaktır. Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda akıl yürütme ve analiz yapma becerilerini ölçen metinler, tablo ve grafik yorumlama soruları sınavın belirleyici soruları olarak öğrencilerde hem dikkatli okuma hem de test çözüm tekniklerini uygulayabilmeyi gerekli kılıyor. LGS Türkçe soruları, kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, sözcük bilgisine ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koyuyor.

DİKKATİ ÖLÇEN VE YORUMA DAYALI SORULARLA KARŞILAŞTIK
Yasemin Arayan (Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı): Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sınavda yer alan tüm sorular 8’inci sınıf öğretim programına ait kazanımlarından oluşuyor. Ancak son üniteden soru sorulmamış. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiş. Sınavda direkt bilgi soruları değil de daha çok öğrencinin yorumlama, analiz becerilerini ölçen sorular sorulmuş. Bu doğrultuda değerlendirdiğimizde geçen yıllara göre yoruma dayalı sorulara daha fazla yer verildiği söylenebilir. İrade ile ilgili soruda metnin iyi yorumlanmaması durumunda öğrenci çeldirici seçeneğe gidebilecektir.  Öğrenciler sınav genelindeki tüm sorularda soru köküne dikkat ettikleri takdirde doğru cevaba rahatlıkla ulaşabileceklerdir.

SORULARDAKİ FARK, HARİTA VE KRONOLOJIK DİZİNLE KENDİNİ GÖSTERDİ
Ferda Gençel - Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı: T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 2021 LGS soruları incelendiğinde; 7’nci ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesi hariç diğer bütün üniteleri kapsayan bir sınav olmuş. 2021 LGS soruları öğrenciler tarafından uzun gibi görünse de kazanımlara ait bilgilere hâkim olan öğrencilerin yapabileceği yeni nesil sorular da var. Ayrıca MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik taşıyor. Daha önceki yıllarda MEB’in örnek sorularında yer almasına rağmen bu yıla kadar LGS’de karşılaşılmayan harita okuma ve yorumlama becerisi, kronolojik dizin soruları yeni nesil sorular olarak yer almış. Atatürk Dönemi Türk dış politikası ile ilgili harita sorusu sınavın tek öncüllü sorusudur. Bu soruda öğrencilerin haritayı yorumlama becerisi önem kazanmış. Amasya Genelgesi kazanımı ile ilgili soruda konuya hâkim olmayan öğrenci güçlü çeldiriciye takılıp yanlış cevap verebilir. Daha önceki yıllarda Birinci Dünya Savaşı’ndaki cepheleri sorgulatan sorulardan farklı olarak; son dönemlerde gündemde yer alan Irak Cephesi içerisinde yaşanan Kutü-l Amare Zaferi ile ilgili bir soru sorulmuş. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin temel taşı olan kavram bilgisine sahip öğrencilerin yapabileceği sorular da sınavda görülüyor. Anlama düzeyindeki sorularının çoğunlukta olduğu, öğrencilerin muhakeme gücünü ortaya koyan ve çıkarım yapabilecekleri becerileri ölçen soruların mevcut olduğu söylenebilir. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden, harita okuma becerisi gelişmiş olan, örnek soruları dikkate alan öğrencinin çözebileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkün. 

 ORULAR ÖĞRENCİLERİN İLGİLİSİ ÇEKECEK İÇERİKLERDEN OLUŞMUŞ
Talar Donikoğlu (Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı):
 LGS 2021 İngilizce soruları MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla içerik olarak da görsel ve sayfa yerleşimi olarak da benzerlik gösteriyor. Görsellere ve tablolara ağırlık verilen sorularda öğrencilerin tabloda verilen bilgileri kullanarak çıkarım yapma becerileri ölçülmüş. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş diyaloglara dayalı sorularda öğrencilerin dikkatlerini ölçen, sorunun tamamını ve tüm seçenekleri dikkatle okumalarını gerektiren sorular vardır. Geçen yıla kıyasla paragraf okuma sorularından çok öğrencilerin ilgilisi çekecek içeriklerden oluşan görsel ve tablolu sorulara yer verilmiştir. Sorular, öğrencilerin yorum becerilerini ortaya çıkarırken dikkatlerini de ölçmekte olup sınavdaki tüm sorular net ve anlaşılır bir şekilde kazanımlara dengeli olarak dağılmış. Kelime bilgisi bağlam içerisinde verilerek ölçülürken, dilbilgisi İngilizce’nin sarmal gelen yapısından dolayı dolaylı olarak soruların içinde yer almaktadır. Ancak dilbilgisini ölçen soru bulunmuyor. Sorular, konuya hakim olan öğrencilerin üzerinde çok zaman harcamadan çözebilecekleri cevabı net olan sorular.  Sınavın içeriği öğrencilerin yaş grubu ve ilgi alanlarına uygun konular, görseller ve günlük konuşmalardan oluşuyor. Öğrencilerin en temel akıl yürütme becerilerini kullanarak rahatlıkla cevaplayabileceği sorulardan oluşan bir sınav oluşturulmuş.

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS'yi şöyle değerlendirdi:

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Türkçe 'de tüm sorular MEB kazanımlarına ve yayınlanmış örnek sorulara uygun hazırlanmış. Soruların önceki yıllardan farkı bu yıl görsel sorulara ve uzun paragraf sorularına yer verilmemiş olması. Dilbilgisi konuları müfredattan çıkarılmıştı. Yazım noktalama ve yazı türleri ile ilgili da soruda sorulmamış, ilk defa deyim sorulmuş. Genel olarak değerlendirirsek bu sınav son 3 yılın en kolay Türkçe sınavı idi. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'te ağırlıklı olarak MEB kazanımlarına ve örnek sorulara uygun olarak hazırlanmış. Örnek sorularda olduğu gibi bu seneki LGS harita yorumlama, okuduğunu anlama ve çıkarım yapma becerilerini içeren, orta zorluk düzeyinde bir sınav olarak değerlendirilebilir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde bugüne kadar yapılan tüm LGS’ lerde benzer şekilde, soruların hemen hemen tamamı okuma-anlama-yorumlama sorularından oluşmuş. İngilizce'de bütün sorular MEB kazanımlarına uygun ve yayınlanmış örnek sorulara benzer şekilde sorulmuş. Bugüne kadar ki sınavlara göre oldukça kolay bir sınav olduğu söylenebilir. Matematik oldukça zorlayıcı olmuş. Matematik sorularıyla öğrencilerin işlem yapabilme ve analitik düşünme becerileri ölçülmek istenmiş. Bu seneki Fen Bilimleri soruları diğer yıllara göre daha kısa sorulardan oluşuyor, orta zorluk derecesinde bir sınav olduğu söylenebilir.

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Bölüm Başkanları 2021 LGS'yi şöyle değerlendirdi:

YORUM GÜCÜNE DAYALI BİR SINAV
Sermin Çamaşlıoğlu (Türkçe Bölüm Başkanı): 2021 LGS, anlam ve yorum ağırlıklı bir sınav olarak hazırlanmış. MEB’in daha önce belirttiği gibi kısa metinler seçilmiş. Öğrencilerimizin sınavın Türkçe bölümünde süre sıkıntısı yaşamadıklarını ve sınavı rahatça çözüp kontrol edebildiklerini düşünüyoruz. 1-2 eleyici ve dikkat gerektiren soru dışında öğrencileri çok zorlamayacak bir sınav olarak değerlendirebiliriz ancak daha önce belirtilen yazım kuralları, noktalama işaretleri, metin türleri ve söz sanatları konularından soru gelmemiş olması dikkat çekici. Ezbere değil; okuma, anlama ve yorum gücüne dayalı bir sınav oldu.

SORU DAĞILIMI DENGELİ
Muhlise Barçak (Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı): Sorular açık anlaşılır ve işlenen müfredata uygun, dağılım ise kazanımlara göre dengeli. Öğrencilerin verilen bilgiyi analiz etme yani düşünme ve yorumlama becerisi ölçülmüş. Bunun yanı sıra öğrencinin kavram ve tarihsel bilgisi iyi sorgulamış.

SINAV GEÇEN YILA GÖRE KOLAY
Seval Serçe (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı): Sınav, dersin müfredatı ile uyumlu. Sorular kavram bilgisinden ziyade okuduğunu yorumlamaya dayalı olarak oluşturulmuş. Farklı kazanımları ölçen bir sınav olmakla beraber, soruların peygamberin yaşam biçimini vurgular tarzda ve ahlaka dayalı sorular olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıllardaki sınavlara baktığımızda bu seneki sınavın daha kolay olduğu söylenebilir.

SORULAR AÇIK VE ANLAŞILIR
Nurşah Şar (İngilizce Bölüm Başkanı): İngilizce dersi soruları, müfredata uygun. Sınav belirlenen İngilizce seviyesine göre hazırlanmış, sorular dengeli dağıtılmış. Soruların tümü açık ve anlaşılır yazılmış. Öğrencilerin okuma anlama, analitik düşünme ve yorumlama becerileri ölçülmüş.

 MEF Okulları Ulus Kampüsü Ortaokulu 8’inci sınıf öğretmenleri LGS 2021’i şöyle değerlendirdi:

LGS SORULARINA İLK BAKIŞ
2021 Liseye Geçiş Sistemi (LGS) soruları, 2020 yılıyla karşılaştırılarak değerlendirildi.

TÜRKÇE
Bu yılki LGS’nin Türkçe sorularındaki konu dağılımının şu şekilde olduğu gözlemlendi:

Söz ve söz gruplarında anlam konusundan 4, cümlede anlam konusundan 3, parçada anlam konusundan 9, mantık muhakeme/yeni nesil soru/görsel okuma konusundan da 4 soru sorulmuş. Her sınavda en az 1’er soru gelen yazım noktalama ve metin türleri konularından soru gelmemesi şaşırtıcı oldu. Sorular incelendiğinde geçen yıla göre metinlerde kısalma olduğu göze çarpıyor. Sorular kısaldığından parçada anlam yoğunluğu daha da artmış, bu da çeldiricileri daha güçlü hale getirmiş. Mantık muhakeme/yeni nesil sorularda geçen yıla göre daha anlaşılır bir dil kullanılmış olmasına rağmen çeldirici seçenekleri güçlü tutulmuş. 2020 LGS’sinde daha çok yeni nesil sorular eleyici özellik taşıyordu. Bu sınavda ise daha çok anlam soruları zor sorular olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencinin yoğun dikkat ve odaklanmasını gerektiren bu sorular, eleyicilik oranları yüksek olarak değerlendirilebilir.

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
LGS 2021 sorularının beklenen içerik ve zorlukta yapıldığı söylenebilir. Başarılı bir öğrenciyi zorlayacak veya yanıltacak tarzda sorulara yer verilmediği görülüyor. Genelde sorular derslerde vurgulanan konuları içeriyor. Sınav, okuduğunu anlama, analiz yapma, yorumlama şeklinde olup çeldiricilik düzeyi düşük. Bir tane harita sorusu bulunuyor. Çok uzun paragraf soruları sınavda yer almamışt Bundan önceki LGS formatına uygun tarzda soru tipleri bulunuyor. Sorular kazanımlara uygun özellikler taşıyor. Kazanım dışı soru bulunmuyor.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları müfredat kapsamında dili açık ve anlaşılır, çelişki bulunmayan sorulardan oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim ve özellikleri ünitesinden soru sorulmadığı görülmüştür. Soruların geneli okuma, anlama ve yorumlama basamağında öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği düzeydedir. 2 soru kavrama düzeyinde öğrencilerin karşısına çıkmıştır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin Türkiye başarı ortalamasının yüksek olacağını tahmin edebiliriz. Sınavın okuma, anlama ve yorumlama becerisi yüksek olan öğrencilerin kolaylıkla cevap vereceği sorulardan oluştuğu görülmüştür.

İNGİLİZCE SORULARI
2020 LGS’de MEB kararıyla 8’inci sınıf müfredatının yalnızca 1’inci dönem konuları içeren sorular hazırlanmıştı, ilk 5 üniteden konu dağılımı eşit bir şekilde olmuştu. 2021 LGS’de de ünitelere göre soru dağılımının dengeli olduğunu görüyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 10’uncu üniteden hiç soru çıkmamış. Soru dağılımları diğer üniteler arasında eşit bir şekilde yapılmış, her üniteden en az bir kazanım ölçülmüş. 2020 LGS’de olduğu gibi 2021 LGS’de de İngilizce dersinden çıkan sorular, genel olarak kolay ve anlaşılır düzeyde. Okuduğunu anlama ve diyalog tamamlama, çıkarımda bulunma, bir süreci oluş zamanına göre sıralama ve benzeri sorular ağırlıklı sorulmuş ve görsellerle desteklenmiş. Kelime bilgisi tam olan ve soruları dikkatli okuyan öğrencilerin rahatlıkla cevaplayabileceği sorular bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan örnek sorulardan daha kolay soruların olduğu bir sınav olmuş. Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi öğrencileri zorlamadığı ve belirtilen kazanımların ölçüldüğü gözlemleniyor.

MATEMATİK SORULARI
Sınavda 3 kolay soru sorulmuş ve kalan soruların zor ve ayırt edici ve öğrencileri tuzağa düşürecek çeldirici şıkların olduğu görülüyor. Hem soru içine hem de şıklara bu kadar çok çeldirici konulma sebebiyle full yapan öğrenci sayısının ciddi anlamda az olacağını öngörüyoruz. Kazanımlara çok hakim olmalarının yanı sıra soğukkanlı ve dikkatini uzun süre toplayabilen öğrencilere göre tasarlanmış bir sınav. Matematik soruları için, Fen bölümünden ne kadar çok zaman arttırmışsa o kadar kazanç sağlayacağı bir sınavdı. Matematik sorularının güçlük derecesi ve analiz-sentez sorularının sayısı, her geçen yıl artış gösteren bir grafik oluşturuyor. Hem örnek soruların içeriğinde hem Türkiye geneli sınavlarda hem de kazanım yüzdesi düşünüldüğünde EBOB-EKOK konusuna ait soru gelmemiş olması şaşırtıcı olmuş. “Çarpanlar Katlar” ünitesinden 2 soru, “Üslü İfadeler” ünitesinden 3 soru,” Kareköklü İfadeler” ünitesinden 3 soru, “Veri Analizi” ünitesinden 1 soru, ”Olasılık” ünitesinden 1 soru, “Cebirsel İfadeler” ünitesinden 2 soru, “Doğrusal Denklemler” ünitesinden 3 soru, “Eşitsizlikler” ünitesinden 2 soru, “Üçgenler” ünitesinden 3 soru sorulurken “Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler” ünitesinden soru sorulmamış. 

FEN BİLİMLERİ SORULARI
Fen Bilimleri soruları genel olarak değerlendirildiğinde soruların zorluk derecesinin orta-zor düzeyde sorulardan oluştuğu söylenebilir. Sınav sorularının, öğrencilerin bu yılki gibi tüm ünitelerden sorumlu tutulduğu 2019 LGS ile karşılaştırıldığında daha zorlayıcı olduğu saptanıyor. Soru kapsamı olarak tüm ünitelerden sorumlu tutulan öğrencilere beklenenin aksine “Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi” ünitesinden hiç soru sorulmamış. Sorularda görsellik çok az kullanılırken soruların genel anlamda bilgi ağırlıklı ve yorumlamaya dayalı olduğu söylenebilir. “Mevsimler ve İklim” ünitesinden 2 soru, “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden 5 soru, “Basınç” ünitesinden 2 soru, “Madde ve Endüstri” ünitesinden 5 soru, “Basit Makineler” ünitesinden  2 soru, “Enerji Dönüşümleri” ve “Çevre Bilimi” ünitesinden 4 soru gelirken “Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi” ünitesinden soru sorulmamış.

Sevinç Eğitim Kurumları’nın Eğitim Uzmanları LGS’yi şöyle değerlendirdi:

TÜRKÇE
Türkçe soruları sınav öncesi belirtilen kazanımları ölçecek düzeydedir. Türkçe bölümü sorularının konu dağılımı; “sözcükte anlam” 1, “söz öbeğinde anlam”2, “cümlede anlam”6, “parçada anlam”7,”görsel-grafik yorumlama”3, “sözel mantık ve muhakeme” 1 olmak üzere dağılmış. Sınavda ağırlıklı olarak anlam bilgisi kazanımlarının ölçüldüğü ve daha evvel belirtilen 2021 LGS kılavuzunda bulunan “yazım kuralları” ve “noktalama işaretleri” konularından soru çıkmadığı görülüyor. Sorular ay ay açıklanan MEB örnek sorularıyla kıyaslanacak olursa örnek sorularda özellikle üzerinde durulan “şiir bilgisi” ve “söz sanatları” konularını 2021 LGS’de göremedik. Aynı zamanda 2021 LGS’de yine kültürümüzün inceliklerini yansıtan “deyim-atasözü” konusuna yer verilmediğini görüyoruz. Halbuki MEB örnek sorularında bu konunun da üzerinde önemle durulmuştu. “Deyim-atasözü” konusuyla paralel olabilecek “özdeyiş” konusundan soru sorulduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki sınav analizlerimizle paralel olarak soruların özellikle görsel-grafik sorusunun dikkati ve odaklanma becerisini net olarak ölçtüğünü söyleyebiliriz. Sınavlarımızla örtüşen bir diğer “cümlede örtülü anlam” konusuna ait soru ise öğrenciyi anlam bilgisinin basamaklarında gezdiren ve hayli dikkat gerektiren bir soruydu. Yine görsel-grafik sorusunda dikkat çeken “şifre mekanizması” sorusu ise öğrencinin okuduğunu anlama ve anladıklarını görsel üzerinde analiz ederek uygulama becerisini ön plana çıkarmaktaydı. Öğrencilerin 2021 LGS sorularını çözerken zaman yönetimi konusunda sıkıntı yaşamayacaklarını düşünmekle birlikte bu sınav için tavsiye ettiğimiz süre 35-40 dakika aralığında. Sınavı diğer MEB sorularıyla kıyasladığımızda yine dikkatle odaklanma yeteneğinin yanı sıra okuduğunu anlama becerisinin ön plana çıktığını görüyoruz.

MATEMATİK
Matematik soruları incelendiğinde ilk göze çarpan; soruların yaklaşık yüzde 60’lık kısmını ilk dönem konularının oluşturması. Pisagor Bağıntısı ve Cebirsel İfadeler konuları sınavda yoğun olarak işlenirken, Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler konularını içeren sorular, beklentinin aksine sınavda yer almamış. 2020-2021 LGS sınavı, MEB tarafından yayımlanan çalışma fasikülleri ve örnek sorularla şeklen benzerlik gösterse de özelinde; yoğun dikkat ve yorumlama gerektiren soruların tamamı farklı kurgularla hazırlanmış sorulardı. Sınavda dikkatli olmak başarıyla doğru orantılıydı çünkü geçtiğimiz yıllara oranla sorular içinde verilen çeldiriciler oldukça kuvvetliydi. Birden fazla kazanım içeren sorularda doğru cevaplara ulaşmak için konulara hakim olmanın yanı sıra, soruları doğru yorumlamak da önemliydi. İşlem yoğunluğundan uzak sorular çoğunluktaydı. Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda gözlenen farklılıklardan biri; soru köklerinin daha kısa anlatımlarla hazırlanmış olmasıydı. Fakat bu durumun, soruların okuduğunu anlama, yorum yapma özelliğini etkilemediği, soruları bilgi ya da uygulama düzeyine çekemediği kanaatindeyiz.  Sınav genel olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi anlaşılır, okuduğunu anlamayı, doğru yorumlamayı, gerekli kazanım pratiği ile temel kazanımları doğru uygulamayı gerektiren türden kurgulanmıştı. Birden fazla kazanım içeren, çeldiricileri yüksek, verileri doğru kullanmanın yanı sıra, elde edilen değerleri kontrol etmeyi gerektiren sorular sıklıktaydı.  Son olarak 2021 LGS matematik sorularının büyük bir bölümü seçiciliği yüksek sorulardan oluşuyor.

2021 LGS FEN BİLİMLERİ
Fen Bilimleri’nde MEB’ in daha önce açıkladığı sınav konularından elektrik yükleri ve elektrik enerjisi ünitesinden soru sorulmamış.
Sınav soruları incelendiğinde MEB kazanımlarına uygun olduğu görülüyor. Tablo, grafik, görsel içeren sorular ve deney yorumlama sorularına yer verilmiş. Ancak daha önceki yıllardan farklı olarak metne dayalı çözülen soruların sayısı artmış. Tablo, grafik, görsel içeren soruların sayısı azalmış. Sorular bilgi ağırlıklı olup uzun paragraf ve metin içeriyor. Kolay, orta, zor olmak üzere zorluk derecesi farklı ve ayırt ediciliği yüksek sorular yer alıyor. Ayrıca kazanım sayısı fazla olan ünitelerden daha çok soru sorulmuş.

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları müfredata ve MEB kazanımlarına uygun. Son üniteden soru çıkmamış. Diğer soruların konulara göre dağılımı ise İlk üniteden 1 soru, 2’nci üniteden 2 soru, 3’üncü üniteden 2 soru, 4’üncü üniteden 3 soru, 5’inci üniteden 1 soru, 6’ncı üniteden 1 soru şeklinde. Soruların ünitelere dağılımı dengeli. Sınav soruları görsel yorumlama, kavram bilgisi ve okuduğunu anlamaya yönelik.

İNGİLİZCE
İngilizce soruları MEB müfredat ve kazanımlarına uygun. Müfredata göre, Friendship ünitesinden 2 soru, Kalan ünitelerden birer 2’şer adet soru sorulmuş. Soruların ünitelere dağılımı dengeli. Sadece 10’ncu Ünite Natural Forces ünitesinden soru çıkmamış.
Sorular gramer yapısını ölçen değil, okuduğunu anlama, verilen ön bilgiler doğrultusunda doğru çıkarım yapma becerisini ölçmüş. Diyalog tamamlama, sıralama vb. soru türleri kullanılmıştır. Geçen seneki sınava göre, bu sene sadece 1 adet olumsuz soru köklü yapıda soru var. Genel olarak, sınavda müfredat dışına çıkılmamış.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Sınavda ünitelerde yer alan ayetlerin ve hadislerin mesajlarını yoklayıcı, kavram bilgisini ölçen ve güncel hayatla ilişkili sorular yer alıyor. Soruların kazanımlara uygun, yoruma dayalı olduğu ve yorumlarken bilgiyi de kullanmayı gerektiren sorulardan oluşuyor. Önceki yıllardaki sınavlara göre çeldiricilerin daha güçlü olduğu soruların yer almış. Sınav, öğrencileri düşündürürken öğreten sorulardan oluşuyor.

GEN Koleji, Okul Bölüm Başkanları ile 2021 LGS sorularını detaylı olarak analiz etti. Ortaya şu veriler çıktı:

TÜRKÇE SORULARINDA KILAVUZA SADIK KALINDI
2021 LGS sınav sorularının MEB’in yaptığı açıklamanın paralelinde olduğu gözlemlendi. "Fiilimsiler, Cümlenin Ögeleri" gibi dil bilgisi konularından soru sorulmamış. MEB daha önceden yayımladığı LGS’de çıkacak konuların yer aldığı kılavuza kısmen sadık kaldı. Çünkü "Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri", "Söz Sanatları" gibi konular kılavuzda yer almasına rağmen bu konularla ilgili soru sorulmamıştı. Genel olarak Türkçe soruları 2020 LGS’den daha kolaydı. Daha önceden yayımlanan örnek sorularla tam bir uyum söz konusu değildi. Sorular daha ziyade "Sözcükte Anlam", "Parçada Anlam", "Grafik Yorumlama", "Mantık Muhakeme" gibi konulardan çıktı. Ayrıca sınavda çoklu soruya da yer verilmediği görüldü. Sınavın asıl belirleyicisi "Mantık Muhakeme" ve "Grafik Okuma" soruları olacak.

MATEMATİK SINAVIN BELİRLEYİCİSİ OLACAK
LGS’de Matematik Bölümünde yer alan sorular MEB müfredatına uygun kazanımlardan oluştu. Son ünite hariç tüm ünitelerden sorulara yer verildi. Matematik sorularının bu yıl da analitik düşünmeye dayalı, yeni nesil yani “beceri temelli” soru tarzına uygun, görsellerle zenginleştirilmiş sorulardan oluştuğu gözlemlendi. Özellikle birkaç soru seçici olarak hazırlanmış, konuya hâkim olan öğrencilerin başarıyla üstesinden gelebileceği sorular oldu. Soruların genel anlamda çok adımlı işlemlerden oluştuğu ve işlem hatası yapmaya açık olduğu dikkat çekmektedir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de Matematik sınav sonuçlarında belirleyici olacak.

FEN BİLİMLERİ SORULARI MEB MÜFREDATINA UYGUN
Fen Bilimleri soruları MEB müfredatına uygun ancak 2020 LGS ve MEB örnek sorularıyla kıyaslandığında mantık, muhakeme ve deneysel soru sayısı azaltılmış daha uzun paragraf içeren, bilgi sorgulayan sorular kullanılmış. Sınavda deneysel verileri inceleyerek sonuca ulaşmayı gerektiren tablo, grafik ve görsel yorumlama gücünü ölçen, dikkat isteyen sorular yer almış. Öğrenciler için seçici olabilecek sorular yer almış. Kazanım olarak son ünite hariç tüm ünitelere yer verilmiş. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları MEB müfredatında belirlenen hedefler doğrultusunda “yeni nesil soru” anlayışı içerisinde değerlendirebileceğimiz sorulardan oluşmuş. Salt bilgiyi istemeyen, sorular üzerinde çıkarsama ve yorumlama yapmayı gerektiren sorular sınavda yer aldı. Sorular kazanımlara eşit dağıtılamaya çalışmış; ancak sene boyunca üzerinde daha fazla kalınması gereken konulardan daha az sorgulama yapıldığı görüldü. Soru dağılımında, kolay ve orta derece zorluktaki soruların yoğun olduğu bir inkılap tarihi sınavı gerçekleştirilmiş. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları incelendiğinde rahat yapılabilir nitelikte, kolay sorulardan oluştuğu gözlenmiş. Bu seneki soruların hem daha kısa hem daha açık olması nedeniyle geçen seneye göre daha kolay çözülebileceği kanaatindeyiz.

İNGİLİZCE SORULARI İLK 9 ÜNİTEDEN GELDİ
LGS İngilizce sorularının ilk 9 üniteden sorulmuş. Sorular dilbilgisi yapısını ölçen değil, okuduğunu anlama, doğru çıkarım yapma ve aynı zamanda kelime bilgisini de ölçen sorular olmuş. Sınavda 1 adet olumsuz köklü soru var. Ayrıca dikkat çeken diğer bir nokta ise, geçmiş yıllardan farklı olarak uzun paragraf sorusu sorulmamış olması. Sınavda müfredat dışına çıkılmamış, sarmal yapıda sorular sorulmuş. Bunlar; soruları dikkatli okuyan ve doğru çıkarım yapan öğrencilerin rahat yapabilecekleri sorular oldu.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!