10 il için ilk OHAL kararnamesi

Güncelleme Tarihi:

10 il için ilk OHAL kararnamesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 07:00

Deprem bölgesindeki 10 ilde Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) yargı alanında alınacak tedbirlere ilişkin çıkarıldı.

Haberin Devamı

- 10 ildeki dava açma, icra takibi, başvuru, şikâyet, itiraz gibi süreler 6 Şubat’tan itibaren 6 Nisan’a kadar durduruldu. Hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabile-cek. Böylece, deprem bölgesinde hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi 7 güne kadar uzatılabilecek. Tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri ve tutukluluğun incelenmesi dosya üzerinden yapılabilecek. Tutukluluğun incelenmesi, bir defaya mahsus olmak üzere 60 güne kadar uzayabilecek.

- Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas ta-kip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler de 6 Şubat tarihi de dahil bu tarihten itibaren 6 Nisan’a (bu tarih dâhil) kadar durduruldu. Bu süreler, 7 Nisan’dan itibaren işlemeye başlayacak.

Haberin Devamı

- TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri bakımından ilgili kanunlarda düzenlenen süreler ise kapsam dışında tutuldu.

  

BAKMADAN GEÇME!