Türkiye, PISA 2022’de sıralamasını yükseltti

Güncelleme Tarihi:

Türkiye, PISA 2022’de sıralamasını yükseltti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 14:09

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçları yayımlandı. Buna göre Türkiye; matematik, fen ve okuma becerilerinin ölçüldüğü her üç alanda sıralamasını yükseltti ve bu alanlarda tüm ülkelerin ortalamasını geçti.

Haberin Devamı

OECD tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren ve üç yılda bir yapılan uluslararası araştırma programı olan PISA araştırması, 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin matematik ve fen okuryazarlığı ile okuma becerilerini değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek için yapılıyor. Bu kapsamda, 2021'de yapılacak olan PISA, Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenerek 2022'de gerçekleştirildi. PISA Türkiye sonuçları tüm dünyayla eş zamanlı açıklandı. 81 ülkenin katıldığı PISA 2022 araştırması Türkiye'de 19 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihlerinde 60 ilden 196 okul ve 7 bin 250 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı gerçekleştirildi.

FEN OKURYAZARLIĞINDA PUAN YÜKSELDİ
PISA 2022 raporuna göre Türkiye, on yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri oldu. PISA'ya katılan ülke sayısı artarken Türkiye; matematik, fen ve okuma becerilerinin ölçüldüğü her üç alanda da sıralamasını yükseltti. Aynı zamanda üç alanda da tüm ülkelerin ortalamasının üstünde yer aldı.

Haberin Devamı

‘OLUMLU SONUÇ VERDİĞİNİN GÖSTERGESİ’
Türkiye Matematik alanında 2018'de 79 ülke arasında 42’nci, fen alanında 39’uncu ve okuma becerilerinde 40’ıncı sırada yer alırken, PISA 2022'de 81 ülke arasında matematikte 39’uncu, fen alanında 34’üncü ve okuma becerilerinde 40’ıncı sırada yer aldı. Benzer şekilde 2018'de 37 OECD ülkesi arasında matematikte 33’üncü, fen alanında 30’uncu ve okuma becerilerinde 31’inci sıradayken 2022'de matematikte 32’nci, fen alanında 29’uncu ve okuma becerilerinde 30’uncu sıraya yerleşti. Raporda, "Türkiye her üç alanda tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer alırken OECD ülkeleriyle arasındaki farkı hızlıca azaltmaktadır. Ayrıca PISA'da fiziksel ve sosyal öğrenme ortamlarına ilişkin anketlerden elde edilen veriler, Türkiye'deki fiziki ve sosyal öğrenme ortalamalarının OECD'den daha iyi olduğunu gösterdi. Bu da 2003 yılından itibaren eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımların olumlu sonuç verdiğinin bir göstergesidir" değerlendirmesi yapıldı.

Haberin Devamı

ELDE EDİLEN EN YÜKSEK SONUÇLAR
PISA sonuçlarına ilişkin kamuoyuna iki ayrı rapor sunuldu. Bunlardan biri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ülke raporu, diğeri ise OECD tarafından kaleme alınan ve www.oecd.org/pisa adresinde yayımlanan rapor oldu. OECD'nin Türkiye'nin PISA sonuçları konusundaki değerlendirmesinde, "Türkiye, PISA'da on yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biridir" ifadesi yer aldı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün raporuna göre, Türkiye PISA 2022 sonuçlarında, matematik alanında 2018 ile hemen hemen aynı puanı alırken, fen okuryazarlığı alanında daha yüksek puan elde etti, okuma becerilerinde ise daha düşük performans gösterdi. Matematik ve fen alanlarındaki Türkiye PISA 2022 ortalamaları, PISA'da şimdiye kadar elde edilen en yüksek sonuçlar arasında yer aldı. Bunun yanında, okuma becerileri alanında ise uzun vadeli ortalamaya yakın bir performans elde edildi. PISA 2022'de özellikle matematik ve fen alanlarında elde edilen puanlar, 2006 ve 2015'teki puanlara kıyasla oldukça yüksek oldu.

Haberin Devamı

EĞİTİM SÜREÇLERİNİ DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA 2022 sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Bakanlık olarak etkili ve sürdürülebilir eğitim politikalarının oluşturulmasına yardımcı olan ve veriye dayalı yönetim anlayışımızı şekillendiren ulusal ve uluslararası çalışmaları destekliyoruz. Bu kapsamda 2003 yılından itibaren 3 yıllık döngüler hâlinde yapılan PISA araştırmalarına katılıyoruz. 2022 PISA araştırmasından elde edilen veriler ışığında 2003 yılından günümüze dek eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi için yapılan uygulamaların olumlu neticelerinin olduğu anlaşılıyor. Araştırma sonuçlarından hareketle eğitim süreçlerini daha ileriye taşımaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Haberin Devamı

FEN OKURYAZARLIĞINDA NORVEÇ İLE AYNI PUANDAYIZ
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül ise raporla ilgili şunları söyledi: “Eğitimde alınan kararların olumlu ya da olumsuz yansıması sonradan kendini göstermeye başlar. Matematik ve fen alanında en hızlı yükseliş gösteren iki ülkeden birinin Türkiye olması, yaptığımız çalışmaların nasıl fayda sağladığını ortaya koyuyor. Öte yandan bugün fen okuryazarlığı alanında Norveç ile aynı puandayız. PISA sonuçları söz konusu olduğunda her zaman örnek ülke olarak Finlandiya gösterilir. PISA 2022'ye göre Finlandiya 20’nci sırada yer alıyor. Oysa Finlandiya nüfus olarak ülkemize benzemiyor. OECD kendi hazırladığı raporda çağ nüfusu açısından Türkiye ile benzerlik gösteren ve en fazla öğrencisi olan ülkeler olarak ABD, Meksika, Brezilya, Endonezya ve Filipinler ile Türkiye arasında karşılaştırma yaptı. Buna göre Türkiye üç alanda da ABD'den sonra ikinci sırada yer aldı. Ayrıca tüm ülkelerde okuma becerilerinde düşüş devam ediyor. Ülkemizde de sonuçlar bu yönde. Türkiye bu alanda düşük bir ortalama gösterse de istikrarlı bir sonuç ortaya koyarak ülkeler arasındaki farkı azaltıyor.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!