Okullarda ‘Türk aile’ kavramı öğretilecek

Güncelleme Tarihi:

Okullarda ‘Türk aile’ kavramı öğretilecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 15:43

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve liselerde seçmeli dersler kapsamına alınan “Türk sosyal hayatında aile” dersinin müfredatı hazırlandı.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar için, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce ise lise 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflar için toplam 72 saatlik öğretim programını içeren seçmeli dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti.

Ortaokullardaki 'Türk sosyal hayatında aile' dersi müfredatı, 'ailenin önemi', 'aile olmak', 'Türk aile yapısının tarihsel süreci', 'toplumsal değişim ve aile' olmak üzere dört üniteden oluşuyor. 'Ailenin önemi' ünitesinde öğrencilerin aile kurumunu, önemini, temel işlevlerini, ebeveynlik rollerini, sosyalleşme sürecinde ailenin rolünü öğrenmeleri hedeflendi. Sağlıklı toplum yapısı için ailenin rolü üzerinde durulacak derslerde, aile kurmanın fıtrata uygun olduğuna değinilecek. İletişim, problem çözme, empati gibi becerilerin kazandırılmasında ailenin öneminin vurgulanacağı derslerde, toplumsal statü ve rol kavramları ile aile arasında ilişkiler kurulacak.

Haberin Devamı

AİLE TARİHLERİNİ ÖĞRENECEKLER
“Aile olmak” ünitesinde öğrencilerin kendi aile tarihini keşfetmeleri, aileyi bir arada tutan manevi unsurları fark etmeleri, edebi eserler ve yaptıkları araştırmalar üzerinden aile olmanın önemini öğrenmeleri amaçlanıyor. 'Türk aile yapısının tarihsel süreci' isimli üçüncü ünitede ise öğrencilere Türk tarihinin farklı dönemlerindeki aile yapısını ve ailenin kültürel özellikleri öğretilecek.

DİJİTAL PLATFORMLARDA AİLE
'Toplumsal değişim ve aile' isimli son ünitede de  toplumsal değişmenin aile kurumuna etkilerini, ailenin yapı ve işlevlerinde zamanla meydana gelen değişimleri, dijital platformda aile ilişkilerini Türk sosyal yaşamını temel alınarak anlatılacak.

LİSEDE MEVCUT SORUNLARA ÇÖZÜM ARANACAK
Liselerde verilecek 'Türk sosyal hayatında aile dersi'ni seçen öğrenciler, tarihsel süreçte Türk ailesinin geçirdiği değişim ve dönüşümler hakkında bilgi sahibi olacak, modern hayatın getirmiş olduğu problemlerin Türk aile yapısı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında farkındalık geliştirerek mevcut sorunları analiz edecek ve bu sorunlara çözümler geliştirmeye çalışacak.

BAKMADAN GEÇME!