MEB’den denklik düzenlemesi

Güncelleme Tarihi:

MEB’den denklik düzenlemesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 16:47

Resmî Gazetede yayımlanan yeni Denklik Yönetmeliğine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ile yurt dışındaki kurumlardan alınan öğrenim belgesi ve diplomaların denklik işlemlerinde yeni kriterler belirledi.

Haberin Devamı

Denklik işlemi, kurumlardan alınan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi, süresi içinde sunulmuş geçici mezuniyet belgesi ve diploma gibi belgelerin asıllarıyla gerçekleştirilecek. Söz konusu belgelerin asıllarının kaybolması veya bulunamaması hâlinde işlem, yönetmelikte belirtilen ilgili makamlarca onaylanmış fotokopilerle de yapılabilecek.

SEVİYE TESPİT SINAVI YAPILACAK
Ders yılı içinde öğrenim belgesi olmayan öğrencinin, eğitim öğretimden uzak kalmaması için hangi ülke, okul ve sınıfta okuduğuna dair velisinin yazılı beyanı doğrultusunda geçici olarak okula devamı sağlanacak, veliden öğrencinin öğrenim belgelerini üç ay içinde getirmesi istenecek. Savaş, afet veya sığınma nedeniyle denklik talebinde bulunanlardan belgelerini ibraz edemeyenler, seviye tespit sınavına alınacak ve sınav sonucuna göre sınıf seviyesinde denklik işlemi yapılacak.
Denklik başvurusunda bulunan öğrencinin, farklı okul türlerine ait ibraz ettiği belgelere göre başarılı olduğu ders sayısı ve içeriği birlikte değerlendirilecek. Değerlendirmeler sonucunda öğrencinin, uygun ilköğretim ve ortaöğretim okullarından birine veya bir sınıf, alan, bölüm ya da dala denklik işlemi yapılacak.

Haberin Devamı

KİMLER MUAF OLACAK?
Denklik işlemi için başvuruda bulunanlar, e-Denklik sistemi üzerinden MEB Denklik Başvuru Formu’nu dolduracak ve “kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, eğitim gördüğü ülkeye ait giriş çıkış sayfaları veya ülkede bulunduğuna dair belge, onaylı karne, ayrılma belgesi, diploma, transkript” aslını forma ekleyecek. Denkliklerde ilköğretim ve ortaöğretim bir bütün hâlinde dikkate alınacak.
Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullar ile Türkiye Maarif Vakfı Kanunu’na göre yurt dışında faaliyet gösteren okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullardan gelen öğrenciler, denklik işlemine tabi tutulmayacak. Denkliğe tabi tutulmaksızın ülkedeki okullara kaydı yapılan öğrencilerden, ilköğretim okullarında bir üst sınıfa sorumlu olarak geçtiği belirtilenler sorumluluktan muaf olacak. Öğrenim kademesinin tamamını Türk programı ve haftalık ders çizelgesi uygulayan milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında tamamlayan öğrenciler, denklik işlemine tabi tutulmayacak.

BAKMADAN GEÇME!