Eğitimli kadın, güçlü toplum mutlu yarınlar demek

Güncelleme Tarihi:

Eğitimli kadın, güçlü toplum mutlu yarınlar demek
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2015 09:00

Eğitim, insanların toplumda belli hedeflere doğru yetiştirilme süreci. Bu süreç içinde insan davranışları yeni bilgiler ışığında gelişir, şekillenir. Eğitim temel bir insan hakkı olmakla birlikte ekonomik büyüme, insani gelişim, barış ve istikrarın sağlanmasında ana öğe. Bilgi ve kültürdeki bu gelişim, kişileri ve tüm toplumu başarıya taşıyacak en önemli güç. Eğitimle güçlendirilmiş kadınlar, güçlü toplumlar, mutlu yarınlar demek.

Haberin Devamı

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Atatürk İlke ve Devrimleri’ni benimseyen üniversite mezunu ve yaşamın her alanında yüksek ahlak ilkelerine bağlı, insan haklarını eşit bireyler olarak kullanabilen kadınların, toplumda, çağdaş yaşam ve laik düzen etrafında bütünleşmesini hedefliyor.

Derneğimiz, kadınların her alanda güçlü ve eşit konumda olarak ülke kalkınmasına katkıda bulunmalarını ve Türk kadınını yurtiçi ve yurtdışında en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak üzere kuruldu. Bu doğrultuda toplumun aydınlanmasını, kız çocuklarının ve kadınlarımızın çağdaş koşullar altında eğitilmesini sağlamak, yetişkin eğitiminin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, bu konularla ilgili projeleri gerçekleştirmek, kadınlarımızın iş ve meslek sahibi olmalarına destek vermek için çalışıyoruz.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Örgütü’nün verilerine göre dünya genelinde kadınların okuma-yazma ve eğitim durumu erkeklerin gerisinde. Ancak, gelişmiş ülkelerde erkek ve kadınların okuma yazma durumu yüzde 99 oranı ile birbirine eşit. Gelişmekte olan ülkelerde ise kadınların okuma yazma oranı yüzde 75 iken ülkemizde bu oran yüzde 82,1.

Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü’nün Haziran 2014’te ve TÜİK verilerine göre hazırladığı raporunda üniversite mezunu kadınların sayısı 2 milyon 944 bin 250, oranı ise yüzde 8,5. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların yüzde 42’sinin ilkokul ya da ilköğretim mezunu olduğu görülüyor. Doç Dr. İpek İlkkaracan’ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de lise mezunu evli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 29,2 iken, üniversite mezunu olmaları durumunda bu oran yüzde 73,4’e yükseliyor.

Kadınların eğitime katılımında 105’inci sıradayız

2014 yılı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Uçurumu raporuna göre Türkiye 142 ülke arasında 125’inci sırada yer aldı. Bu yıl Türkiye sıralamada 5 basamak daha gerileyerek son 5 yılın en kötü konumuna geldi. Kadınların eğitime katılımında ise Türkiye sadece 105’nci sırada yer aldı.

Tüm bu verilerden yola çıkarak derneğimiz, kızların ve kadınların kişisel, akademik, profesyonel potansiyellerini fark etmeleri için 12 yıllık temel eğitimi savunuyor. Bu öğretim zorunlu ve kesintisiz olmalı. Biz Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak, kaliteli yüksek öğretimin kadını yüksek düzeyde akademik bilgi ve özelliklerle donattığına inanıyoruz. Bu durum, onların çalışma hayatında yükselmelerini, gelir elde etme potansiyellerinin arttmasını, geleceğin liderleri olmaları için gerekli olan becerilerle güçlenmelerini sağlar.

Haberin Devamı

Yaygın eğitim, bilgi ve becerilerin, öğretim kurumları dışında kazanılması, teknolojideki gelişmeler, özellikle resmi olmayan öğretim çevreleri bu eğitimi kolaylaştırıyor. İş yaşamında cinsiyet ayrımcılığı, erkekleri öne çıkaran sosyokültürel kurallar, belirli sektörlerde cinsiyetler arasında uçurum oluşturdu. Kadınlar özellikle araştırma ve geliştirme ile ilgili sektörlerde daha az sayıda çalışabiliyor. Kadınların çağdaş öğrenme teknikleri ile donatılmış eğitimle güçlendirilmesi, onların çeşitli iş sektörlerinde yer almalarını ve daha yüksek gelir elde etmelerini sağlayacak.

Yaşam boyu eğitim, kadının yaşamı boyunca arayışında olduğu, gönüllü ve istekli olarak sürdürdüğü, öğretim kurumlarında yapılan ya da bireyin yaşadığı çevresi ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan öğrenmeleri, çalışma hayatında edindiği becerileri kapsıyor. Yaşam boyu eğitim, kadının yaşamını sürdürmesini, sosyal hayata katılımını, aktif vatandaşlığını, kişisel gelişimini, özsaygısını zenginleştiriyor. Aynı zamanda geleceğin liderleri ya da karar merci olacak kadınlara yatırım yapılması ve güçlendirilmesi için bir yol.

Haberin Devamı

Cinsiyet eşitliği müfredata dahil edilmeli

Bu doğrultuda belediyelerle işbirliği yaparak kadınlarımıza yönelik ‘Aktif Kadın Yurttaş Eğitim Programı’nı Türkiye genelinde 20 şubemizde başlatmış bulunuyoruz. Programda toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve kadın hakları, iş yaşamında kadın hakları, kadına yönelik şiddet, iletişim konularına yer veriliyor. Bu eğitimle toplumda kadının güçlenmesini hedefliyoruz. Derneğimizin kadının eğitimi konusundaki önerilerini şöyle sıralayabiliriz:

- Kız çocukları ve kadınlarımızın temel insan hakkı olan eğitim haklarından yararlanmalarını engelleyen, kültürel ve geleneksel uygulamaları ortadan kaldıran, her türlü eğitim faaliyetinde insan hakları, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularının eğitim müfredatına dahil edilmesi.

Haberin Devamı

- Kadının eğitiminin önemini vurgulayan ve güçlü rol model olmuş, lider ya da başarılı girişimci kadınların tanıtıldığı, ulusal iletişim kampanyalarının yapılması.

- Kadının yaşam boyu eğitimi için, çağdaş eğitim tekniklerinin kullanıldığı (uzaktan öğrenme, online veya mobil sınıflar gibi ) eğitim sistemlerine fon sağlanması.

- Kadınların yaşamlarının her döneminde eğitim almalarını teşvik etmek için çocuk bakım hizmeti veren, devlet tarafından sübvanse edilen bakımevi ve kreşlerin açılması, yaşlı ve hasta bakımı için bakımevlerinin devlet ve yerel yönetimler tarafından yapılması.

Şu gerçeği unutmayalım ki, güçlü, çağdaş bir devlet ve millet olabilmenin gereklerinden biri de, kadınların yetenekli oldukları her alanda yükselmelerine olanak sağlamak ve bu alandaki engelleri ortadan kaldırıyor.Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!