4857 Sayılı İş Kanunu nedir ve ne zaman yürürlüğe girmiştir?

Güncelleme Tarihi:

4857 Sayılı İş Kanunu nedir ve ne zaman yürürlüğe girmiştir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2020 00:58

4857 sayılı kanun, iş hayatında işçi ve işverenlerin sorumluluk ve haklarını düzenliyor. Çalışma hayatını düzene sokması ve hak ihlalini önlemesi bakımından önemlidir. Bu kanunu iyi öğrenirseniz haklarınızın ve sorumluluklarınızın neler olduğunu daha bilirsiniz. 4857 sayılı kanun hakkında detaylı bilgiyi sizler için derledik.

Haberin Devamı

4857 sayılı kanun, iş kanunu olarak 2003 yılında yürürlüğe girdi. Dördüncü maddede belirtilen işyerleri dışında bütün işyerlerinde istisnasız olarak bu kanunun hükümleri uygulanıyor. Bu kanunla birlikte temel ilke, ilişki, şekil, usul, hak, sorumluluk, ceza, iş güvenliği, izin, ücret, çalışma, iş sözleşmesi, sözleşme çeşitleri hakkında tanım ve açıklamalar düzenlenmiştir.

 4857 Sayılı İş Kanunu Nedir?

 Çalışma hayatında işçi ve işverenlerin haklarını korumak, hak ihlallerini önlemek, sorumluluk ve yükümlülükleri belirlemek için bir düzenleme gerekiyordu. Çalışan ve işverenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenleyen, belirli kurallara bağlayan kanuna 4857 sayılı iş kanunu deniliyor.

 İş Kanunu, iş hukuku ile ilgili düzenlemelerin temelini oluşturuyor. Bu kanunda işçi, işveren, işyeri, iş sözleşmesi gibi kavramlar açıklanmıştır. Çalışan ve işverenin hakları ve yükümlülükleri belirlenmiştir.

Haberin Devamı

 Kanunun 1. maddesinde kanunun amacı belirtilmiştir. İş kanunu işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenleme amacını güdüyor. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu kanun hükümleriyle bağlı oluyorlar.

 4857 Sayılı İş Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

 İş Kanunu, 22 Mayıs 2003 tarihinde kabul edilmiştir. 10 Haziran 2003 tarihli ve 25134 resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 tarihlerinde; ek fıkra, iptal, ek cümle, değişiklik, geçici maddelerle kanun son halini almıştır.

 4857 Sayılı İş Kanunu Kurucusu ve Öncüleri Kimdir?

 4857 sayılı iş kanunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır.

 4857 Sayılı İş Kanunu Özellikleri

 İş kanunu 9 bölümden oluşuyor. Bunlar;

 1-Genel hükümler; amaç, kapsam, tanımlar, istisnalar, iş yerini bildirme gibi unsurlar açıklanıyor.

 2-İş sözleşmesi türleri, feshi; İş sözleşmesinin tanımı, şekli, türü ve fesih konuları tanımlanıyor.

Haberin Devamı

 3-Ücret; ücretin tanımı, ödenmesi, belirlenmesi, anlaşmazlıklar, gününde ödenmemesi, fazla mesai, işverenin yükümlülüğü gibi unsurlar açıklanıyor.

 4-İşin düzenlenmesi; Çalışma süresi, telafi çalışması, mesai saatleri, molalar, çalıştırma yaşı, çalıştırma yasakları bu bölümde düzenlenmiştir.

 5-İş sağlığı ve güvenliği; işçi ve işverenlerin yükümlülükleri, iş sağlığı ve güvenlik yönetmelikleri, işyeri kapatma, işçilerin hakları açıklanıyor.

 6-İş ve işçi bulma

 7-Çalışma hayatının denetimi ve teftişi

 8- idari ceza hükümleri

 9-Çeşitli, geçici ve son hükümlerdir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!