Resmi Gazete kararları 1 Kasım 2023 | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

Güncelleme Tarihi:

Resmi Gazete kararları 1 Kasım 2023 | Bugünün Resmi Gazete kararları neler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 07:44

1 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete kararları belli oldu! Türkiye Cumhuriyeti’nin bir gazetesi olan T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı, TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatı yayımlamaktır. İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

Haberin Devamı

Bugünün Resmi Gazete kararları belli oldu! Türkiye’de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler her gün yayınlanarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Alınan bu kararlar da vatandaşlar tarafından günlük olarak takip ediliyor. İşte 1 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları…

RESMİ GAZETE KARARLARI 1 KASIM 2023

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2023/121, K: 2023/129 Sayılı Kararı

Haberin Devamı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2022/124, K: 2023/135 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/144, K: 2023/147 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/146, K: 2023/148 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2021/47, K: 2023/151 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/69, K: 2023/165 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri