Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’u kim kurdu? KPSS’de Mühendishane-i Bahr-i Hümayun sorusu

Güncelleme Tarihi:

Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’u kim kurdu KPSS’de Mühendishane-i Bahr-i Hümayun sorusu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2022 14:47

Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’u kimin kurduğu merak ediliyor. KPSS genel yetenek genel kültür testi bugün düzenlendi. Sınav saat 10:15’te başladı. KPSS lisans oturumuna giren adaylar soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Peki, Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’u kim kurdu?

Haberin Devamı

KPSS soruları ve cevapları gündemde yer alıyor. KPSS genel yetenek genel kültür testinde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun ile ilgili de bir soru soruldu. Adaylar sosyal medya hesapları üzerinden soru ile ilgili yorumda bulundular. Son araştırmalar ışığında okulun açılışının 1187 (1773) yılı içinde ve III. Mustafa zamanında değil halefi I. Abdülhamid döneminde ve 1189’da (1775) olduğu kesinlik kazanmaktadır.

MÜHENDİSHANE-İ BAHR-İ HÜMAYUN’U KİM KURDU?

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre Türk eğitim tarihinde modern anlamda ilk defa kurulan bu mektebin açılmasında 1768’de başlayan Rus savaşında Osmanlı ordusunun teknik açıdan zafiyet içinde bulunmasının önemli rolü vardır. Savaş sırasında topçuluğun çağdaş hale getirilmesi çalışmaları ehemmiyet kazanmış ve bu arada bir yıl kadar hizmet veren bir topçu mektebi açılmış olmakla beraber (Receb 1186 / Ekim 1772) bunun savaşın seyri üzerinde etkisi görülmemişti. 1770 Çeşme olayından sonra donanmanın yeniden yapılanması girişimleri de kalıcı ve semereli olmamıştı. Eğitilmiş kadrolara duyulan ihtiyaç bir deniz mühendishânesi açılmasını kaçınılmaz kılmıştı.

Haberin Devamı

Okulun açılış tarihi 1187 (1773) olarak kabul edilmekle beraber Toderini’nin belirttiği bu tarih yanıltıcıdır. Baron de Tott’un hâtıratında konuyla ilgili anlatımın tahlili neticesinde bunun doğru olamayacağı ortaya çıkarılmış bulunmaktadır (Beydilli, s. 23). Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun’un açılışı Fransız arşiv belgelerine göre 29 Nisan 1775 tarihindedir. Mühendishânenin ilk hocalarından Cezayirli Seyyid Hasan Hoca da yazmış olduğu bir risâlenin önsözünde bu hususu teyit etmekte ve açılışının I. Abdülhamid zamanında ve Sadrazam Derviş Mehmed Paşa’nın üçüncü sadâreti döneminde olduğunu (Cemâziyelevvel 1189 / Temmuz 1775) belirtmektedir. Hatta az sayıdaki talebeyi gayrete getirmek üzere 15 Temmuz’da bunlara birer nişan verildiği tesbit edilmiştir (Kaçar, Osmanlı Devleti’nde Bilim ve Eğitim Anlayışındaki Değişmeler ve Mühendishânelerin Kuruluşu, s. 96-97). Bu son araştırmalar ışığında okulun açılışının 1187 (1773) yılı içinde ve III. Mustafa zamanında değil halefi I. Abdülhamid döneminde ve 1189’da (1775) olduğu kesinlik kazanmaktadır.