Formal ve informal eğitim nedir, nasıl uygulanır?

Güncelleme Tarihi:

Formal ve informal eğitim nedir, nasıl uygulanır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 09:40

Formal ve informal eğitim terimleri, günümüz eğitim sisteminde önemli bir kıstastır. Bugünkü eğitim sisteminin temelleri neredeyse Sümerler’e dayanmaktadır. Formal yani Örgün Eğitim ülkemize Cumhuriyet kurulduktan sonra gelmiştir. Formal eğitim veya örgün öğrenme genellikle bir kişinin temel, akademik veya ticari becerileri öğrenebileceği okulun tesislerinde gerçekleşir. İşte, formal ve informal eğitim hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Formal ve informal eğitim, iki farklı türü ifade eder. Formal eğitim örgün ve kapsayıcı bir eğitimi ifade ederken, informal eğitim ise gayri resmi ve spontane bir eğitimi sınıflandırır. İşte, formal ve informal eğitim hakkında detaylı bilgiler

İnformal Eğitim nedir?

İnformal eğitim, resmi bir öğretim kurumunda veya yapılandırılmış bir programa bağlı olmadan gerçekleşen, gayri resmi veya spontane bir şekilde gerçekleşen öğrenme sürecidir. İnformal eğitim, günlük yaşam deneyimleri, sosyal etkileşimler, hobiler, okuma, seyahat, işyerinde öğrenme gibi çeşitli ortamlarda gerçekleşebilir.

Bu tür eğitimde, bireyler isteyerek veya farkında olmadan bilgi ve becerileri edinirler. Öğrenme, resmi bir müfredat veya ders programı tarafından belirlenmez, ancak kişisel ilgi, merak, deneyim ve ihtiyaçlara dayanır. Örneğin, bir kişi bir hobiyle ilgilenirken, yeni bir beceri öğrenirken veya bir arkadaşından bilgi edinirken, informel eğitim sürecine dahil olabilir.

Haberin Devamı

Formal Eğitim Nedir?

Eğitim, dünyanın çoğu yerinde (hepsi değilse de) çocuklar için artık temel bir haktır. Ebeveynlerin mali durumu ne olursa olsun, bir çocuğun artık belirli bir yaşta okula gitmesi gerekmektedir. Ailelerinin maddi gücü yeten çocuklar için özel okullar mevcut olsa da, devlet okulları her kökenden öğrenciyi barındırmaktadır. Formal yani Örgün Eğitim bu anlama gelmektedir.

Örgün eğitim, yapılandırılmış ve sistematik bir öğrenme şeklidir. Bu, yetiştirilmiş öğretmenler tarafından öğrencilere verilen belirli bir standardın eğitimidir. Örgün öğrenmenin standardize edildiğinden ve tüm öğrenim kurumlarının (örneğin okullar, kolejler, üniversiteler vb.) standartlara uygun olduğundan emin olmak için, bir ülkedeki örgün eğitim kuruluşlar tarafından yönetilir.

Formal Eğitim Ne Zaman Başladı?

Formal Eğitim ilk olarak MÖ 3200 yılında Sümerler ile başlamıştır. Daha sonraları Avrupa'ya yayılmıştır. Ülkemizde kadın - erkek fark etmeksizin 12 yıllık eğitim mecburidir. Formal Eğitim, ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiş bir konudur. Ancak halkın büyük bir kesimini içerisine almadığı gibi, kadın ve erkek arasında eşitsizlikler de mevcuttur. Eğitim sisteminde ilk yasal düzenleme 1869 yılında yapılmıştır, ancak bir temeli yoktur.

Haberin Devamı

2 Mart 1926 yılında ise bugünkü eğitim sisteminin temelleri Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından atılmıştır. Zengin – fakir, kadın – erkek, şehirli – köylü fark etmeksizin her Türk vatandaşı okuma-yazma öğrenmeye Mustafa Kemal sayesinde başlamıştır. Formal eğitim Türkiye Cumhuriyet’i kurulduğundan beri var olan bir yapıdır.

Formal Eğitim Türleri Örnekleri ve Özellikleri

Formal eğitim veya örgün öğrenme genellikle bir kişinin temel, akademik veya ticari becerileri öğrenebileceği okulun tesislerinde gerçekleşir. Küçük çocuklar genellikle bir anaokuluna veya anaokuluna giderler, ancak genellikle örgün eğitim ilkokulda başlar ve ortaokulda devam eder.

Orta öğretim sonrası eğitim (veya yüksek öğrenim) genellikle akademik derece verebilen bir kolej veya üniversitededir. Belirli bir aşama veya aşama ile ilişkilendirilir ve belirli bir dizi kural ve düzenleme kapsamında sağlanır.

Haberin Devamı

Formal eğitim, öğretim sanatında etkili olmaları gereken özel nitelikli öğretmenler tarafından verilmektedir. Aynı zamanda sıkı bir disipline de tabidir. Hem öğrenci hem de öğretmen gerçeklerin farkındadır ve kendilerini eğitim sürecine dahil ederler.

Formal Eğitim Örnekleri

Bir sınıfta öğrenme,

Okul notu/sertifikasyon, kolej ve üniversite dereceleri,

Kuruma devam edilerek kazanılan, uygun bir müfredata sahip farklı konularda planlı eğitimdir.

Formal Eğitimin Özellikleri

Örgün eğitim hiyerarşik olarak yapılandırılmıştır.

Planlı ve kasıtlıdır.

Planlanan ücretler düzenli olarak ödenir.

Kronolojik bir derecelendirme sistemine sahiptir.

Müfredat ve konu odaklıdır. Müfredat belirli bir zaman diliminde ele alınmalıdır.

Haberin Devamı

Çocuğa öğretmenler tarafından öğretilir.

Formal Eğitimin Avantajları

Organize bir eğitim modeli ve güncel ders içerikleri,

Öğrenciler, eğitimli ve profesyonel öğretmenlerden bilgi edinirler,

Yapılandırılmış ve sistematik öğrenme süreci,

Öğrencileri bir sonraki öğrenme aşamasına ilerletmek için ara ve son değerlendirmeler sağlanır,

Kurumlar yönetsel ve fiziksel olarak örgütlenmiştir,

Resmi olarak tanınan bir sertifikaya yönlendirir,

İşlere kolay erişim sağlanmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası: