Yaşam döngüsü ve genlerimiz

Güncelleme Tarihi:

Yaşam döngüsü ve genlerimiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2017 16:21

Yaşam döngüsüne uygun gentestler sağlıklı, enerjik, uzun ve kaliteli bir yaşamın kişiye özel reçetesini sunuyor...

Haberin Devamı

Günümüzde çocuk sahibi olmaya karar veren çiftler, en önemli yaşam aşamalarından gebelik ve doğum sürecinde, modern yaşamın getirdiği alışkanlıklar, stres, kimyasal ve radyoaktif kirlenme, uygunsuz beslenme ve daha birçok çevresel sebep yüzünden infertilite ve düşük ile karşı karşıya kalıyor.

Bilim insanları, bu durumun önüne geçmek, sağlıklı gebeliğe ve sağlıklı bebeğe ulaşmak amacıyla, ebeveyn olmayı planlayan her anne baba adayına, hamilelik öncesinde, kanıta dayalı verilerle, genetik ve hücresel özellikleri dikkate alınarak geçirecekleri bir ön hazırlık dönemi öneriyor.

SAĞLIKLI HAMİLELİK İÇİN SPERM VE YUMURTA KALİTENİZİ ARTIRIN

Eskiden var olan “tüm yumurta hücre- lerimiz doğuştan gelir ve yaşa bağlı olarak tükenir” inanışı geçerliliğini yitirdi. Artık vücutta yeni yumurta hücrelerinin üretildiğini biliyoruz. Kadının ve erkeğin üreme hücrelerinin (ovum ve sperm) kali- tesi onların yaşam tarzlarına göre deği- şiklik gösterir. Ovum ve sperm kalite- sinin (aynı zamanda sperm sayısının) artması için birey- lerin genetik yapıla- rına uygun bir yaşam tarzı sürdürmeleri gerekir. Sağlıklı bir gebelik yaşayıp sağlıklı bir bebek sahibi olmayı isteyen çiftlere yönelik uygu- lanan ‘preconception gentesti’ hamilelik öncesinde kadının ve erkeğin yaşam tarzlarını, kullanma- ları gereken vitamin, mineral ve besin desteklerini, sperm ve ovumlarını, ağır metallerden nasıl temizleyeceklerini ortaya koyar.

Haberin Devamı

GENÇLER GENTESTLER İLE GELECEĞE HAZIR!

Başarı, göreceli olmakla beraber hayattaki amacını bilmek ve o amaca ulaşmak için bütün fiziki ve sosyal yeteneklerini kullanabilme durumudur. Çocukların başarıya ulaşması için gereken bireysel ve sosyal yeteneklerin yanı sıra biyolojik faktörler de önemli bir yer tutar.

Yapılan araştırmalar genetik yapının hücre biyolojisinin, kalp elektro- fizyolojisinin öğrencinin motivasyonunda, öğrenme kapasitesinde, sınav başarısında etkili olduğunu ortaya koyuyor. Gençlerin sağlıklı davranış alışkanlıkları kazanıp yeteneklerini ortaya koyması, hastalıklardan korunması ve başarılı bir eğitim hayatı için yapılacak Gentest sonrası son derece başarılı bir hayat sürmeleri mümkün.

Haberin Devamı

Bu konuda görüşüne başvurduğumuz Dr. Serdar Savaş çalışmaları hakkında şunları söylüyor: “Başarı çok bileşeni olan kompleks bir sonuçtur; tek bir nedenle açıklanamaz. Yaptığımız çalışmalarda öğrenciyi biyo-psiko- sosyal bütünlüğü içinde ele alıyoruz. Hekim, psikolog, biyolog, istatistikçi ve diyetisyenden oluşan uzman bir ekiple tüm verileri analiz ederek gencin durumunu ortaya koyuyoruz. Bir sonraki aşamada o gence en uygun öğrenim alanlarını belirliyor ve sınavlarda başarılı olması için gereken beslenme başta olmak üzere yaşam tarzı planını, stresle baş etme yöntemlerini kendisine ve ailesine sunuyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!