Kız ve erkek çocuklarında erken ergenlik

Güncelleme Tarihi:

Kız ve erkek çocuklarında erken ergenlik
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2015 10:00

Erken ergenlik, yaşça büyük bireylerin tercih edilmesine de neden olabilir.

Haberin Devamı

Yaşıt olan iki gençten biri on diğeri ise on üç yaşında gösterebilir. Bu değişimin nedenleri arasında hormonal ve genetik yatkınlığın olmasıyla birlikte beslenme diyeti ve gençlerin yetiştikleri iklimsel koşullar da etkilidir. Uzm. Psk. Alkım Seven, erken ergenlik ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Ergenliğe kısa bir bakış

Ergenlik dönemi, çocuklukla yetişkinlik arasında bir geçiş evresidir. Kabaca on iki ile yirmi iki yaşlar arasına yayılan bu dönem, ergen bireyler arasında farklılıklar gösterebilir. Çocuklukta sahip olunan bedensel ve bilişsel yapılar hızlı bir şekilde değişim gösterir ve ergen bireyler bu hızlı değişime adapte olmaya çalışırlar.

Bu hızlı değişim sürecinin kişiden kişiye de değişim göstermesine rağmen fizyolojik ve psikolojik örüntüler genel olarak her ergen bireyde birbirine benzerlik gösterir. Örneğin, kas ve vücuttaki yağ oranında artış, kimlik bulma arayışı, cinsellik bilincinin oluşması gibi etkenler tüm bireylerde görülen normal gelişim sürecidir. Ancak bu sürecin erken veya geç başlaması kız ve erkek çocuklarında farklı şekilde ortaya çıkar. Bu yüzden geç ve erken olgunlaşma süreçlerini iki farklı cinsiyete göre açıklamak gerekir.

Kızlarda erken ergenlik

Erkeklerdeki erken olgunlaşmanın aksine kızlarda bu süreç bireyin hem kendi için hem de ailesi için sancılı geçebilir. Kız ergen bireylerin yaşıtlarından daha önce fiziksel gelişim göstermeleri sosyal olarak ayrılmalarına veya ayrımlarına neden olabilir.

Bir derslikte kız çocuklarındaki genel fizyolojik görüntü daha olgunlaşmamış görünürken erken gelişim göstermiş ergen kız birey daha çabuk fark edilir. Bu durum onların sosyal ortamlarını kendisine daha benzer bedensel nitelikler gösteren yaş gruplarına girmeye neden olabilmektedir. Örneğin, on iki yaşındaki bir kız çocuğunun on dört yaşından daha büyük göstermesi onun bedensel benzerliğe sahip sosyal ortamlara itebilir.

Bu dönemde gerçekleşen cinsel kimlik ve karşı cinsin nesnesi olma durumu, erkek arkadaş seçiminde de yaşça büyük bireylerin tercih edilmesine de neden olabilmektedir.

Hızlı ve erken hormonal değişimler kız çocuklarında saldırganlık ve öfke, madde kullanımı (alkol, sigara vb.), özellikle anne ile çatışma, yaşça büyük erkeklerle duygusal ilişkiye girme, erken ergenlik özellikleri gösteren kızlarda gözlemlenebilir. Her ne kadar yaşıtlarına göre bedensel gelişim göstermiş olsa da bilişsel açıdan ya da daha basit bir dille ruhen hala yaşıtlarıyla benzer özellikler göstermektedirler. Bu yüzden aileler, çocuklarına yaklaşırlarken olgun görünen kızlarının henüz küçük olduğunu unutmamalıdırlar.

Erkeklerde erken ergenlik

Erken gelişim göstermiş kız çocuklarına karşın erkekler bu durumdan avantaj sağlarlar. Yaşıtlarına göre daha olgun görünüme sahip olan erkek ergen bireylere diğer grup üyeleri tarafından liderlik verilebilir.

Sesindeki kalınlaşma ve bedensel gelişmişlik onların sosyalde daha bağımsız ve liderlik konusunda daha atılgan olmalarını sağlarlar. Bu tür ergen bireylerin yaşıtlarına göre öz güvenlerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.

Kimse anne veya baba olarak, doğuştan gelen ebeveynlik deneyimleriyle doğmaz. Her çocuğun farklı bir birey olduğu anlaşılmalı ve gerekli durumlarda uzmanlardan yardım istenmelidir.

Uzm. Psk. Alkım Seven

Kız ve erkek çocuklarında erken ergenlik

BAKMADAN GEÇME!