GeriÇocuk Sağlığı Çocuklarda menenjit belirtileri, tedavisi, aşısı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Hürriyet Twitter
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Çocuklarda menenjit belirtileri, tedavisi, aşısı

Çocuklarda menenjit belirtileri, tedavisi, aşısı

“Menenjit beyin zarlarının inflamasyonu sonucu oluşan, çocuklarda görülen en ciddi enfeksiyonlardan biridir” diyen Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özden Türel, menenjit aşısı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Akut bakteriyel menenjite neden olan en önemli 3 etken; Pnömokok (vücudun farklı bölgelerinde ciddi enfeksiyon hastalıklarına neden olan bir bakteri türü), Meningokok hastalığı (Neisseria meningitidis adı verilen bir çeşit bakterinin neden olduğu ciddi bir hastalık) ve Hemophilus influenza Tip B (pek çok organ sistemlerini etkileyebilen hastalık)’dır. Çocuklarda menenjit için en önemli risk, yaştır. Çünkü enfeksiyonlara karşı bağışıklık yetersiz durumdadır. Kreşe gitme, askerlik, yurtta kalma gibi kalabalık ortamlarda solunum yoluyla taşıyıcılık sıklığı artar. Kompleman sistem eksikliği, orak hücreli anemi (normalde yuvarlak şekilli olan kırmızı kan hücreleri bu hastalarda orak şeklindedir), dalağın yokluğu, doğumsal sakral sinüs ve kafa travması sonrası oluşan beyin omurilik sıvısı (BOS) kaçağı durumlarında menenjit riski artar.

Ülkemizde H. influenza Tip B (Hib)’e karşı aşılama 2006 yılında, Pnömokok’e karşı aşılama ise 2008 yılında rutin çocukluk çağı aşılama programına alınmıştır. Halen Hib aşısı 2, 4 ve 6’ncı ayda, 3 doz ve takiben 18’inci ayda rapel şeklinde uygulanmaktadır. Pnömokok aşısı 2, 4 ve 12’nci aylarda uygulanmaktadır. Meningokok hastalık gelişimini önlemek için aşılar mevcuttur ancak ülkemizde halen sağlıklı çocuklara rutin olarak uygulanmamaktadır.

MENENJİTİN TEŞHİSİ NASIL KONUR VE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bakteriyel menenjitin klinik bulguları değişkendir ve özgül değildir. Bakteriyel menenjit acil olarak tanınması ve tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Dikkatli bir anamnez ve fizik muayene sonrası menenjitten şüphelenilen bir hastada, tıbbi açıdan sakıncalı bir durum yoksa, lomber ponksiyon (LP) yapılarak BOS örneği alınmalı ve empirik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Alınan BOS örneğinde hücre sayımı, glukoz ve protein konsantrasyonu ölçümü yanında, Gram boyama ve kültür incelemelerinin de yapılması gereklidir. Lomber ponksiyon yapılamayan ya da kranial görüntüleme gereği nedeniyle işlemin gecikeceği düşünülen hastalarda kan kültürü alınarak en kısa sürede empirik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır.

MENENJİT AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Menenjitin önlenmesine yardımcı olmada en etkili yol aşılamadır. Meningokok hastalıkları çocukluk çağında ve ergenlik döneminde önemli morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. 4 valanlı konjüge aşılar ülkemizde de mevcuttur ve güvenle kullanılabilmektedir. Menenjit için kullanılan her 3 aşı da diğer çocukluk çağı aşıları ile birlikte uygulanabilir.

MENENJİT AŞISININ YAN ETKİSİ VAR MI?

Meningokok aşılarının en sık saptanan lokal yan etkisi aşı yerinde kızarıklık ve ağrıdır. Dokuzuncu ayda aşılanan çocukların incelendiği diğer bir çalışmada %3.3 oranında ateş gözlenmiş olup, hiçbir vakada >40°C’nin üzerine çıkmadığı raporlanmıştır. Erişkinlerde ise en sık bildirilen lokal yan etki ağrı, sistemik yan etki ise yorgunluk ve baş ağrısıdır. Aşı uygulaması sonrası 15 dakika oturarak veya yatarak gözlenmelidir.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL  

False