Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Emlak vergisi muafiyeti için fakirlik belgesi mi gerekiyor?

SORU: Ev kadınıyım. Brüt 200 m2’yi aşmayan evim için Bahçelievler Belediyesi’ne gittiğimde evin emlak vergisinden muaf olabilmesi için “muhtarlıktan fakirlik belgesi, vergi dairesi ve SSK’dan kaydımın olmadığına dair belgeler” istediler. Oysa ben yazılarınızda böyle bir şey okumadım. Tek evi olan zaten fakir olmaz ki fakirlik belgesi alsın!
Sener MERCAN - İstanbul

YANIT: Bazı belediyelerde, görevliler rüyalarında gördüklerini gerçek zannediyorlar. Efendim yok böyle bir şey! Fakirlik belgesi, tamamen kafadan uydurma!
43 No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile sosyal güvenlik kurumlarından ve vergi dairesinden kayıtlı olunmadığına dair belgeler isteniyordu (Bkz. 20 Mart 2005 tarihli R.Gazete). 10 yıldır istenmiyor.
Bu sorunun çözümünde benim de ciddi bir katkım oldu.
Oturum başkanlığını yaptığım Bağ-Kur Şurası’nda, şu anda Cumhurbaşkanı olan Sayın Başbakan da konuşmacıydı. Başbakan’ı kürsüye davet etmeden önce, salondakilere 43 No.lu Tebliğin anlamsızlığını anlatıp, “Taahhüt belgesinin yeterli olmasını” önerdim. Başbakan kürsüye çıktığında, konuşmasına bu soruna değinerek başladı ve önerdiğim doğrultuda işlem yapılması için talimat verdi. Maliye de 44 No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği’ni yayınlayarak “Taahhüt belgesi verilmesinin yeterli olduğunu” açıkladı. Sorun çözümlendi. (Bkz.12 Mayıs 2005 tarihli R.Gazete). Uygulama halen böyle devam ediyor.
Bahçelievler Belediyesi’ne 44 No.lu Tebliği veya bu yazıyı okutun, başka ev kadınlarına da işkence etmesinler.

İştirak hissesi satışında yenileme fonu

SORU: Şirketimiz iştirak hissesi sattı. Ortaya çıkan kâr nedeniyle VUK Md. 328’de yer alan yenileme fonu uygulamasından yararlanabilir miyiz?
Nejat GÖKMEN - İzmir

YANIT: Yenileme fonu, amortismana tabi bir iktisadi kıymetin satışından doğan kârın, aynı türden bir iktisadi kıymetin alımında kullanılması halinde söz konusudur. İştirak hissesi satış kârı bu kapsamda değildir.

İki evi olan emeklinin emlak vergisi

Soru: Memur emeklisiyim. İki tane evim var. Emeklinin bir evi vergiden muaf olduğuna göre diğer ev için vergi ödemem gerekmez mi? Belediyeden “ikisi için de ödemen gerekir” diyorlar. Doğrusu nedir?
Osman YILDIZ – Artvin

Yanıt: Brüt 200 m2’yi geçmeyen tek eviniz olsaydı, emlak vergisi ödemezdiniz. Fakat iki eviniz olduğundan ikisinin de emlak vergisin ödeyeceksiniz.

İngiltere’deki evin satışı

SORU: 15 sene önce İngiltere de bir ev almıştım. Sonra döndüm. Orada vergilerimi düzenli ödedim. Şimdi ihtiyacım olduğu için satıyorum. Şimdi buraya getirdiğimde parayı bankada bloke ederler mi?
Nasıl bir vergi kesilir? Nasıl bir uygulama yapılır?
Eda CEREN - İngiltere

YANIT: En küçük bir sorun olmaz. Hiç vergi kesilmez.
Türkiye’de ödemeniz gereken vergi yok.

Kira kaybı geliri vergiye tabi mİ?

SORU: Müteahhit, satın aldığım gayrimenkulü zamanında teslim etmedi. Sözleşme gereği, geciken her ay için satış bedelinin % 0,3’ünü “kira bedeli kaybı ve diğer tüm zararlar karşılığı” olarak bana ödedi. Aldığım paralar gelir vergisine tabi mi?
Faruk GÜRBÜZ - İzmir

YANIT: Maliye Bakanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 06.01.2012 tarih ve GVK 70-53 sayılı özelgesine göre; bu gelirlerin GVK Madde 75’e göre “menkul sermaye iradı” olarak vergilendirilmesi gerekiyor.

X