"Oya Armutçu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Oya Armutçu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Oya Armutçu

Banka ödediği masrafı geri isteyebilir mi?

Yargıtay’ın son verdiği kanun yararına bozma kararı ışığında, bankalar “kredi masrafı” adı altında tahsil ettikleri ve kesinleşen tüketici hakem heyeti kararlarıyla iade ettikleri paraları almak için istirdat davası (geri isteme) açamayacaklar. Ülke çapında uygulama birliğini sağlamak üzere verilen bu karar örnek olma niteliği taşıyor.

BANKALAR, hakem heyeti kararıyla iade ettikleri kredi-dosya masraflarını geri isteyebilirler mi?  Bu sorunun yanıtı Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nden verildi.

Yargıtay, bankaların “kredi masrafı” adı altında tahsil ettiği ve kesinleşen tüketici hakem heyeti kararlarıyla iade ettikleri bu paraları almak için istirdat davası (geri isteme) açamayacaklarına karar verdi. Ülke çapında uygulama birliğini sağlamak üzere verilen kanun yararına bozma kararları benzer davalar için örnek olma niteliği taşıyor. Yargıtay kararı şöyle alındı:

 

BANKA ÖDEDİĞİ 878 TL MASRAFI GERİ İSTEDİ

 

Afyon Samandağ’da bir tüketici hakem heyeti kararıyla ticari kredisi için ödediği 878 liralık masrafı icra yoluyla geri aldı. Banka bunun üzerine, Samandağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, “istirdat” davası açtı.

Davacı özel bankanın avukatı, bankanın itiraz etmediğini ve “icra tehdidi” altında ödeme yaptığını, zaten “ticari kredi” olması nedeniyle hakem heyeti kararının yasaya aykırı olduğunu savundu. Ödeme tarihinden itibaren işleyecek faizi ve yargılama giderleri ile birlikte paranın davalı vatandaştan geri istenmesini talep etti. Davalı vatandaş ise davanın reddini istedi.

 

MAHKEME KABUL ETTİ YARGITAY BOZDU

 

Kişinin “icra tehdidi” altında aslında borçlu olmadığı bir parayı ödemesi halinde sonradan dava ile geri alabilmesi anlamına gelen “istirdat” talebi mahkemece kabul edildi.

Davalı tüketicinin başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, istirdat kararının hukuka aykırı olduğu ve bozulması için kanun yararına temyize gitti. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 31 Ekim’de (2017/2900 esas 2017/5921 karar) mahkeme kararını oybirliği ile bozdu.

 

15 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ ATLANIRSA

 

Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu üyesi ve Sincan Tüketici Hakem Heyeti üyesi Avukat Buğcan Çankaya kararı şöyle değerlendirdi:

“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 70. maddesinde, hakem heyeti kararlarının ilam hükmünde olduğu, kararlara karşı tarafların 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesi nezdinde dava açabilecekleri düzenlenmiştir. Hakem heyeti kararları, mahkeme kararlarıyla benzer nitelikte ilamların icrasına konu edilebilir. Yargıtay kararıyla, 15 günlük yasal süre içerisinde hakem heyeti kararına itiraz etmeyen tarafın, daha sonra başkaca davalar açarak hakem heyetinin vermiş olduğu kararın etkisini tüketemeyeceği, verilenin iadesini isteyemeyeceği, bu tür davalara bakan mahkemelerin davanın esasına giremeyeceği, davanın reddi gerektiğinin altı çizilmiştir.

 

KARAR, UYGULAMA BİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK

 

Hukuk sistemimizde, kanun yararına bozma olağanüstü bir kanun yoludur. Amacı, hukuk kurallarının yanlış uygulanması halinde, hukukun yanlış uygulandığını tespit edip, yasanın kesin hükümde belirttiği biçimde uygulanamayacağının açıkça duyurulması, böylece ilerideki uygulamalarda bu yolda yanlışa düşme ihtimalinin önlenip mahkemelerin uyarılmasından ve uygulamada birliğin sağlanmasından ibarettir.”

 

29 YIL SONRA AVUKAT

 

Dönemin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Ankara’dan Şanlıurfa’ya sürgünü üzerine emekli olan eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, avukatlığa başladı.

Adalet Bakanlığı’nın, hakkındaki soruşturmaları gerekçe göstererek avukatlığına onay vermediği Karadağ, Türkiye Barolar Birliği’nin “ısrar” kararı üzerine 4.5 aylık süreç sonunda ruhsat aldı.

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran 13 Aralık’taki törende Karadağ’ı, “O bir adalet savaşçısı” diyerek yemin etmek üzere kürsüye çağırdı ve ruhsatını verdi.

29 yıl yargıçlık yapan Karadağ artık avukat olarak adliyedeki mesaisine devam edecek.

X